CONCURS INTERJUDEȚEAN DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT
Ediția a VI a Iunie 2019

 1. INFORMAŢII DESPRE APLICANT

Numele instituției de învățământ aplicante: GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ROVINARI

Adresa completă:Str. Muncii Nr.1,Rovinari,Jud.Gorj

Nr.de telefon/fax:0253372071

Adre poștă electronică:maria_pasarin@yahoo.com Persoană de contact:

Prof. Păsărin Maria-Director tel.0762659756(maria_pasarin@yahoo.com Prof. Cincă Mihaela Emilia  tel.076649740(mihaelacincă81@yahoo.com

COORDONATORI:

Prof. Ion Isfan -Inspector scolar general ISJ Gorj Prof. Vîlceanu Valeria-Director CCD

Prof. Grigore Alexandrescu-Inspector școlar educație permanentă și activități extrașcolare Prof. Georgiana Loredana Deaconescu-Inspector activități educative

Prof. Anda Janina Gruescu   -Inspector școlar educație timpurie Prof. Păsărin Maria-Director Grădinița cu P.P.Rovinari,

tel.0762659756(maria_pasarin@yahoo.com)

Prof. Cincă Mihaela Emilia, tel.0766497404(mihaelacincă81@yahoo.com) La proiect participă 19 cadre didactice din unitate și 91 preșcolari.

Participări anterioare la alte proiecte/programe:

 • „Basmul copilăriei mele„-Ediția a V a
 • „Atleții la concurs„-Ediția a V a

B.INFORMAŢII DESPRE PROIECT

 • Titlul proiectului:„ATLEȚII ..CONCURS„
 • Concurs
 • Domeniul în care se încadrează proiectul:
  • Domeniul sportive

B.4.  Ediţia nr.  6.

 • Locul și perioada de desfășurare a activității principale:Sala de Sport
 • Număr participanţi la proiect:….. ……….

B.7.  Bugetul proiectului:

Buget total  

Buget solicitat MENCS

 

Contribuţie proprie/alte surse

 

700 lei

 

 

700lei

 

 • 8: Proiectul este cu participare: directă. REZUMATUL PROIECTULUI (maxim 2500 caractere)
 1. In acest proiect sunt implicate un numar de 3 județe cu un efectiv de 300 preșcolari,19 cadre didactice de la Grădiniţa cu Program Prelungit Rovinari şi 1-2 cadre didactice de la instituțiile partenere.
 2. Beneficiarii direcţi ai acestui concurs sunt preşcolarii, şcolarii și cadrele didactice participante iar indirecţi ,familiile preșcolarilor și instituțiile colaboratoare.

c.    Activități propuse, in ordinea desfășurării

Concursul „ATLEȚII LA….CONCURS” se vrea un proiect pentru promovarea sportului în rândul preșcolarilor și școlarilor.

Pentru realizarea acestui proiect am propus următoarele activități: 1„Să pornim la drum!”;.

2.„Și tu poți participa!”(informare,comunicare,colabrare); 3.„ Ultima sută de metri!”(pregătiri pentru concurs); 4.”Atleții la concurs!”(întrecerile sportive)

 • Activitatea principală este cea de competiție sportivă în vederea jurizării.

Acest concurs  are 2  secțiuni:

Secțiunea I

 • Joc sportiv

Secțiunea a II-a

 • Dans modern

Înscrierea participanților se va face pâna la data de 28 mai  2018 prin expedierea fișei de înscriere și a acordului de parteneriat (în dublu exemplar),  prin poșta, pe adresa:

Prof. Inv. Prescolar CINCĂ MIHAELA EMILIA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT ROVINARI STR. MUNCII NR.1, JUD. GORJ, COD 215400

Cu menţiunea – pentru concursul interjudețean „Atleții la concurs”.

Fiecare cadru didactic îndrumator poate înscrie în concurs cel mult 3 preșcolari/elevi pentru toate secțiunile concursului;

NU EXISTĂ TAXĂ DE PARTICIPARE .

Se vor acorda premiile I, II, III, mentiuni si premiul special pentru fiecare sectiune/categorie de varsta si diplome de participare tuturor elevilor,preşcolarilor participanţi(care nu au primit un premiu ). Cadrele didactice îndrumatoare vor primi diploma de participare.

Nu se admit contestatii; Participarea la concurs este direct.

C.PREZENTAREA PROIECTULUI

 • Specialiștii susțin că activitatea fizică începută la vârste fragede stimulează creșterea și capacitatea de comunicare a Pentru a fi sănătos, un copil trebuie să fie activ. Sportul acționează pe mai multe planuri.Practicat de la vârste fragede, întarește musculatura și oasele copilului, reduce substanțial riscul de obezitate, îl ajută să-și dezvolte îndemânarea și să devină sociabil si comunicativ. Sportul poate influența în bine caracterul copilului: cei timizi vor caștiga încredere în ei și vor învața să se exteriorizeze practicând un sport de echipă, în timp ce copiii nervoși vor învăța concentrarea și autocontrolul în sporturile mai precise. Sportul dezvoltă caractere frumoase și spiritul de competiție, este de asemenea un minunat instrument de socializare și de dezvoltare a valorilor educative: disciplină, răbdare, concentrare. S-a ajuns la concluzia ca sportul îi ajută pe copii să aibă și rezultate mai bune la învățătură. În timpul  activităților  fizice,  creierul  se  oxigenează  mai  bine  și  astfel  crește  capacitatea  de întelegere și memorare.Sunt tot atâtea argumente care ne determină pe noi, slujitorii școlii să avem în vedere apropierea copiilor de exercițiul fizic, de practicarea unui sport. Acestea au dus la apariția ideii de a organiza un concurs interjudețean de educație fizică și sport. Ce a susținut această idee? Interesul comunității locale în a oferii copiilor cele mai bune oportunități de dezvoltare fizică și intelectuală precum și existența unei noi săli de sport in orașul nostru, sala de sport către care dorim să îndreptăm atenția părinților și a copiilor deopotrivă. Aceste argumente adunate într-un mănunchi au dus la organizarea a încă o ediție a acțiunii „Atleții la concurs”, acțiune ce ne dorim să aibă ecoul scontat și să se dezvolte în alte multe ediții.

C.2  Scopul proiectului:

Dezvoltarea fizică armonioasă și prevenirea instalării unor deficiențe fizice prin practicarea sportului de masă. Dezvoltarea unor trăsături pozitive de caracter, a atitudinii de fair- play și a spiritului de echipa în activitățile competiționale.

C.3Obiective specifice proiectului:

 • Promovarea mișcării în rândul copiilor;
 • Popularizarea activităților  educative  extrașcolare  din  învățământul  preșcolar  pe  plan local, județean;
 • Atragerea preșcolarilor în practicarea sportului;
 • Utilizarea deprinderilor motrice de baza și utilitar-aplicative însușite;
 • Coordonarea și controlul mișcărilor corporale, mobilitatea și rezistența fizică;
 • Coordonarea și executarea mișcărilor într-un timp dat;
 • Manifestarea atitudinii de fair-play în competiție.

Obiectivele specifice cadrelor didactice:

 • Descoperirea copiilor  cu  aptitudini  sportive  şi  o  inteligenta  motrică  deosebită  și îndrumarea lor către performanță în școlile sportive;
 • Adaptarea strategiilor și a mediului pentru a răspunde nevoilor de mișcare ale tuturor copiilor;
 • Organizarea unui concurs sportiv cu participare largă și pe o durată cât mai mare de timp;
 • Implicarea parinților  și  a  altor  factori  educaționali  în  vederea  realizării  obiectivelor propuse în proiect;
 • Organizarea și desfășurarea de activități instructiv-educative diverse și atractive pentru atingerea scopului propus ;
 • Cultivarea unui tip comportamental și moral care să reprezinte un model de comportare pentru preșcolari, arătând respect față de semenii lor;
 • Asigurarea  resurselor   materiale,   temporale   și   umane   necesare   pentru   activitățile planificate;

Asigurarea unui climat socio-afectiv și educativ optim în timpul și în afara desfășurării proiectului.

C.4  Grupul țintă:

 • preșcolari și cadre didactice din învățământul preșcolar din județul Gorj;
 • coordonatori şi

C.5  Beneficiarii proiectului:

-Beneficiari direcți: preșcolarii din județul Gorj și cadrele didactice participante;

-Beneficiari indirecți: familiile preșcolarilor și instituțiile colaboratoare.

 • Durata proiectului: Octombrie-7iunie 2019

C.7  Descrierea activităților:

ACTIVITATEA NR.1

 • Titlul activității:„Să pornim la drum!”;
 1. Data/perioada de desfăşurare: 0ctombrie-decembrie 2017;
 2. Locul desfăşurării:Grădinița cu Program Prelungit Rovinari;
 3. Participanţi:Coordonatorii de proiect ai grădinițelor partenere,reprezentanți ai comunității;
 4. Descrierea pe scurt a activității
  • Vor avea loc întâlniri între cadrele didactice și coordonatorii de proiect pentru stabilirea tematicii și a activităților ce se vor desfășura.Se vor stabili resursele umane, materiale și deOrganizarea echipelor de proiect și consemnarea acestora în agenda de lucru.Completarea documentelor și obținerea aprobărilor.Redactarea formularului ACORD DE PARTENERIAT în vederea stabilirii parteneriatelor.Diseminarea informației în rândul preșcolarilor/elevilor,cadrelor didactice.

Responsabili:

 • Cinca Mihaela Emilia-coordonator
 • Dina Viorela
 • Mihăilescu Luminița
 • Prof Barbonie Adriana
 • Nebunu Adina
 • Dodenci Maria

Beneficiari: cadre didactice, parteneri educationali.

Modalitati de evaluare :albume foto, prezentari pp, raport de activitate scris.

 

ACTIVITATEA 2

 1. Titlul activităţii:”Și tu poți participa!”(informare,comunicare, colaborare);
 2. Data/perioada de desfăşurare: ianuarie 2019- martie 2019;
 3. Locul desfăşurării:Grădinița cu Program Prelungit Rovinai;
 4. Participanţi:cadre didactice,reprezentanți ai comunității locale,părinți;
 5. Descrierea pe scurt a activității:

Se vor stabili contacte cu reprezentanți ai unităților de învățământ din alt județ.Se va lansa un anunț pe www.didactic.ro,pentru popularizarea proiectului,anunț ce va cuprinde:Regulamentul de participare, Fișa de înscriere,Acordul de parteneriat.Verificarea permanentă a e-mail-ului pentru a stabili unutățile școlare care vor fi alături de noi în perioada derulării proiectului.

Responsabili:

 • Niculescu Loredana
 • Nebunu Adina

Beneficiari: cadre didactice, parteneri educationali.

Modalitati de evaluare :Raport de autoevaluare

 

ACTIVITATEA 3

 1. Titlul activităţii:”Ultima sută .. metri!”;
 2. Data/perioada de desfăşurare: aprilie -mai 2019;
 3. Locul desfăşurării:Grădinița cu Program Prelungit Rovinai;
 4. Participanţi:cadre didactice,reprezentanți ai comunității locale,părinți;
 5. Descrierea pe scurt a activității:

Se va pregăti mapa evenimentului și se vor realiza diplomele.Se va confirma prezența la concurs a invitaților.Vom organiza datele primite. Responsabili:

 • Dina Viorela
 • Mihailescu Luminuța
 • Nicola Nicoleta
 • Ogarcă Cristina
 • Nebunu Adina

Beneficiari:cadre didactice, preșcolari/elevi

Modalități de evaluare:Raport de evaluare intermediară, verificarea registrului cu înscrieri.

 

ACTIVITATEA 4

 1. Titlul activităţii:”Atleții la concurs!”(probele de concurs);
 2. Data/perioada de desfăşurare: 7 iunie 2018;
 3. Locul desfăşurării:Sala de sport a orașului Rovinari;
 4. Participanţi: preșcolari/elevi cadre didactice,reprezentanți ai comunității locale,părinți;
 5. Descrierea pe scurt a activității:

Organizarea concursului din punct de vedere logistic.Derularea programului va decurge conform graficului stabilit.Concursul se va desfășura pe două secțiuni.La finalul concursului se vor acorda diplome și adeverințe participanților.

Responsabil:

 • Păsărin Maria-director
 • Cincă Mihaela Emilia
 • Dina Viorela

Beneficiari:cadre didactice, preșcolari/elevi

Modalități de evaluare:Întocmirea raportului pentru activitate.

D.8. Diagrama Gantt a activităților
DIAGRAMA ACTIVITĂŢILOR

D.9   Rezultate calitative și cantitative aşteptate ca urmare a implementării proiectului:

În urma derulării acestui proiect se urmăreşte implicarea a cât mai multor copii în activităţi sportive pentru o dezvoltare fizică armonioasă.Obiectivele proiectului să trezească interes și în rândul altor cadre didactice.Sportul dezvoltă caractere frumoase și spiritul de competiție, este de asemenea un minunat instrument de socializare și de dezvoltare a valorilor educative.

D.10.Modalitati de monitorizare si de evaluare ale proiectului

Monitorizarea activitatilor din cadrul proiectului se va face pe baza unui regulament/ghid elaborat de echipa coordonatoare. Pe parcursul proiectului se vor aplica chestionare si focus- grupuri cu copiii, parintii si cadrele didactice implicate , in vederea culegerii de date relevante despre impactul pe care il are proiectul atat in randul copiilor cat si in randul parintilor acestora.

Rezultatele proiectului ,gradul de participare la concurs vor fi cunoscute atat de catre participanti cat si de comunitatea locala, acestia fiind invitati sa participe la activitatile proiectului, in vederea popularizarii acestuia.

Evaluarea proiectului:

Rezultatele proiectului vor fi evaluate luand in considerare urmatorii indicatori:

 • numar de activitati realizate
 • discutii, dezbateri pe tema proiectului
 • realizari ale proiectului
 • obstacole in derularea proiectului
 • rezultate calitative
 • diseminarea si mediatizarea
 • parteneriat cu comunitatile locale
  • Modalitati de asigurare a continuitatii/sustenabilitatii proiectului. Proiectul implica trei feluri de resurse: umane,materiale si

Partea de resursa umana este asigurata de dragostea copiilor pentru activitățile sportive, de deschiderea parintilor si cadrelor didactice catre activitatile extracurriculare si mai ales de participarea in numar mare la acest gen de activitati desfasurate anterior.

Resursele materiale necesare desfasurarii proiectului se gasesc în unitățile de învătământ implicate și prin parteneriarele dezvoltate de aceste instituții.

Resursele financiare,nu foarte mari , vor fi acoperite atat de fonduri strânse din organizarea unor targuri educationale cu ajutorul Consiliilor Reprezentative ale Parintilor din gradinite ,cât și de comunitatea locală.

Continuitatea proiectului se va viza:

-atragerea de noi parteneri în proiect;

 • desfășurarea altor acțiuni decât cele prevăzute în calendarul de activități;
 • promovarea comunicării cu partenerii prin e-mail, poșta electronică,telefon,furnizând în permanență date;

 

D.12.Activitati de promovare/mediatizare si de diseminare

Rezultatele obținute în urma derulării acestui proiect ,precum și experiența dobândită prin implementarea și realizarea acestui proiect ,vor fi cunoscute atât la nivelul participanților la proiect, instituțiilor școlare din județul fiecarui partener, opiniei publice, comunității locale prin:

 • ro
 • Articole în presă

D.13.Parteneri implicați în proiect descrierea parteneriatului

În cadrul acestui proiect sunt implicate 3 unități școlare din 3 județe care la rândul lor implică alte unități școlare pe care le au în subordine; de altfel sunt implicați și reprezentanți ai comunității locale cărora le aparțin, precum și reprezentanți mass-media.

Cele 3 gradinițe partenere au obligația de a informa asupra proiectului și de a realiza temele propuse conform graficului stabilit.

D.DEVIZ ESTIMATIV

 

 

Nr. crt.

 

Descrierea cheltuielilor*

 

Fonduri proprii

 

Finanţare solicitată

 

Total sumă

RON

 

1

 

Tipărirea diplomelor

 

700 ron

 

0

 

700

  TOTAL RON 700 0 700

 

E.Bugetul ultimelor 2 ediții:

Anul de desfășurare Ediția Buget total Buget primit MENCS Contribuție
2015/2016 III-județean 478 0 478
2016/2017 IV-

interjudețean

600 0 600

 

 1. În cazul în care nu va exista posibilitatea de finanţare MENCS, doresc ca proiectul să fie inclus în CAERI
  1. DA

  

DIRECTOR,                                                         COORDONATOR,

Prof. Păsărin  Maria                                                  Cincă Mihaela Emilia

 

Documente

 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE CONCURS INTERJUDETEAN ,,ATLEȚII LA CONCURS ” EDIŢIA a

ACORD DE PARTENERIAT

RAPORT privind desfășurarea anterioară a concursului interjudețean „Atleții la concurs”

 

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here