ARGUMENT

„Pe-un picior de plai, pe-o gură de rai” ne-am născut şi trăim, şi datoria noastră este de a păstra şi a arăta semenilor noştri  frumuseţea datinilor şi obiceiurilor noastre.

Tradiţiile româneşti constituie una dintre valorile inimaginabile şi incontestabile ale poporului nostru şi nu trebuie să lăsăm timpul şi evenimentele lumii moderne să ne facă să le uităm. Alături de literatură, care constituie un factor cu eficienţă deosebită în educaţie , arta populară are şi ea o contribuţie de seamă. În primul rând , copiii încep să înţeleagă specificul poporului din care fac parte , aspiraţiile lui , idealurile de ieri şi de azi, care sunt oglindite în obiceiurile locurilor şi creaţiile meşteşugarilor ; în al doilea rând, punându-i pe copii , încă de la vârsta preşcolară în contact direct cu creaţia populară, le insuflăm respectul pentru tradiţiile noastre şi dorinţa de a duce mai departe tot ceea ce ne reprezintă ca naţiune.

Copilul simte admiraţia faţă de creaţiile populare încă de când îşi ascultă bunica cum deapănă firul unui basm sau a unei legende , în care eroii sunt înzestraţi cu calităţile ţăranului român, îl simte din cântecul duios de leagăn al mamei, din proverbe şi zicători , din ghicitori din doinele cântate îndelung de moşii şi strămoşii noştri.

Costumul popular românesc reflectă influenţe date de tradiţiile locale, aşezare geografică, posibilităţi economice zonale, starea socială sau ocazia cu care este purtat.

Toate acestea , precum şi faptul că se observă o îndepărtare a tinerilor de la tradiţiile populare ne face să insistăm pe cunoaşterea de la cea mai fragedă vârstă a tradiţiilor populare, pe educarea copiilor în spiritul respectului şi păstrării acestora.

 

SCOPUL PROIECTULUI:

@ Pastrarea si perpetuarea de obiceiuri traditionale populare romanesti;

@ Formarea unei atitudini adecvate fata de obiceiurile si traditiile locale

@ Dezvoltarea capacitatii de investigare a zonei etnografice locale in vederea valorificarii si dezvoltarii capacitatii de transfer a experientei acumulate in ceea ce priveste folclorul local;

@ Trezirea curiozitatii si a interesului fiecarei educatoare ,invatator ,profesor fata de ceea ce inseamna traditie locala si pastrarea obiceiurilor si portului popular romanesc specific zonei;

@ Dezvoltarea capacitatii de sensibilizare a copiilor pentru a deveni purtatorii si pastratorii portului si cantecului popular.

 

OBIECTIVE  OPERAŢIONALE 

@ Să cunoască elemente specifice folclorului zonei de unde fac parte: datini, obiceiuri, dansuri;

@ Să execute paşii specifici dansului popular, pastrand ritmul in concordanta cu melodia ;

@ Sa iubeasca , si sa invete sa conserve , sa respecte portul popular ;

@ Să redea corect linia melodică a cântecelor populare;

@ Să denumească corect piesele care intră în componenţa costumului popular din care face parte;

@ Să manifeste abilităţile necesare pentru redarea unor acţiuni folclorice specifice;

@ Sa  invete  sa primeasca  si sa transmita  frumusetea artei populare din  generatie in generatie;

Realizarea obiectivelor acestui proiect este posibila datorita grupului

de cadre didactice care considera ca a pastra si a transmite zestrea folclorica devine o indatorire de seama fata de fiii satului si fata de pastrarea renumelui localitatii in care traiesc.

Probele Festivalului-concursului cu participare directă:

@ interpretere vocala;

@ grup vocal;

@ interpretare instrumentela,grup instrumental;

@ dansuri populare;

 

ECHIPA DE COORDONARE

@ Jr. Robert Dorin Filip -Primarul orasului Rovinari

@ Prof. Ion Işfan- Inspector Şcolar General ISJ Gorj

@ Prof.dr. Pirvulescu Marinela – Director CCD Gorj

@ Prof. Grigore Alexandrescu – Inspector şcolar educaţie permanenta – I.S.J. Gorj

@ Inspector educatie timpurie – I.S.J. Gorj , prof. Gruescu Anda Janina

@ Director, Pasarin Maria Gradinita cu Program Prelungit Rovinari

@ Prof . Nicola Nicoleta Gradinita Nr .1 Rovinari

@ Prof. Dina Viorela Gradinita Nr. 4 Rovinari

 

ECHIPA DE ORGANIZARE

@ Prof.Pasarin Maria

@ Prof.Mihailescu Luminita

@ Prof.Dina Viorela

@ Căruceriu Carmen Mihaela

@ Prof.Nicola Nicoleta

@ Educ.Nebunu Adina

@ Educ.Ogarca Cristina

@ Prof.Cinca Mihaela

@ Prof.Barbonie Adriana

@ Dodenci Maria

@ Niculescu Loredana

 

PARTENERI:

@ Inspectoratul Scolar Judetean Gorj

@ Casa Corpului Didactic Gorj

@ Biblioteca si Casa deCultura a orasului Rovinari

 

BUGETUL PROIECTULUI:

Buget total Buget solicitat MEN Buget contributie parteneri Contributie proprie
5500 lei 0   5500lei

 

REZUM ATUL PROIECTULUI

 1. Număr de preșcolari și cadre didactice implicate: ≈ 300 de preșcolari/elevi în total, 2-5 cadre didactice din fiecare unitate parteneră.

 

b.      Beneficiari direcți și indirecți:
 • Direcţi: preșcolari/elevi, cadre didactice, familiile şi copiii din grădiniţă şi din unităţile partenere
 • Indirecţi: comunitatea locală

 

c.       Activități propuse:
 1. Elaborare, pregătire, inițiere: Informaţiile, experienţa, documentarea, dezbaterea conduc la adoptarea deciziilor privind importanţa concursului, obiectivele şi modalităţile de realizare a acestuia, priorităţi, oportunităţi, distribuirea responsabilităţilor, elaborarea programului de acțiuni şi stabilirea perioadelor şi termenelor, de către

 

2.       Desfășurare, dezvoltare:

Secţiunea I – ARTĂ VOCALĂ ŞI INSTRUMENTALĂ – Muzică populară

@ muzică vocală (solist vocal, grup vocal);

@ muzică instrumentală;

 

Secţiunea a II-a – ARTĂ COREGRAFICĂ – Dans popular

@ dansuri populare;

 

 1. Secţiunea a III- a – PARTICIPARE INDIRECTA

(se va trimite DVD cu înregistrarea interpreţilor sau formaţiilor pentru oricare dintre cele două secţiuni anterior menţionate). Această secțiune se adresează participanților din județe îndepărtate.

 

 1. Secțiulea a IV-a – Lucrări practice – elemente decorative cu motive populare și cusături populare (componente ale costumului popular de fată / băiat:ie, poale, maramă, brăciri, cămașă; țesături, brățări, coliere, ștergare, coșuri, împletituri din sfoară etc.)

 

d.Evaluare:, Trofeul festivalului medalii,diplome,aprecieri, realizarea unui album de fotografii cu aspecte din desfasurarea festivalului.

 

REGULAMENT DE PARTICIPARE

În data de 01. Martie 2019, Primăria oraşului Rovinari şi Grădiniţa cu Program Prelungit Rovinari  in parteneriat cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Gorj , C.C.D. Gorj si Casa de Cultura si Biblioteca orasului Rovinari organizează a doua ediţie a Festivalului-concurs interjudetean de Folclor „Mugrasi de primavara”.

Festival-concurs interjudetean – Obiceiuri -Port-Traditii “Mugurasi de primavera “ este o manifestare artistică organizată la nivelul învăţământului preşcolar ,scolar şi gimnazial din iniţiativa Grădiniţei cu Program Prelungit Rovinari .

Scopul acestei manifestări este descoperirea copiilor cu potenţial artistic, promovarea şi orientarea acestora pe filieră vocaţională, valorificarea obiceiurilor şi tradiţiilor populare din toate zonele ţării.

Prestaţia formaţiilor va fi apreciată de un juriu de specialitate alcătuit din cinci membri.

Evoluţia formaţiilor si interpretilor va fi recompensată cu diplome si medalii (Trofeul festivalului, medalii pentru locurile I – III , diplome pentru mentiune ).

 

CONDITII DE PARTICIPARE:

 1. Sunt admise  în  concurs  formaţii  artistice  din  invatamantul  preşcolar,  primar  și

gimnazial precum si solisti vocali din aceleasi categorii;

 1. Înscrierea formaţiilor si solistilor în concurs se face până la data de 01.2019, pe adresa: Gradinita cu Program Prelungit Rovinari Str. Muncii,nr.1 prin trimiterea FORMULARULUI DE ÎNSCRIERE, unde se vor preciza urmatoarele:

@ SECŢIUNEA;

@ GENUL ABORDAT;

@ NUMĂRUL PARTICIPANŢILOR;

@ DURATA EVOLUŢIEI SCENICE;

@ DENUMIREA CÂNTECELOR/DANSURILOR ETC.;

@ NUMELE PARTICIPANŢILOR INDIVIDUALI/NUMELE FORMAŢIEI;

@ NIVELUL DE VÂRSTĂ;

@ NUMELE ÎNDRUMĂTORILOR DE FORMAŢII ŞI AL ÎNSOŢITORILOR;

@ UNITATEA  DE  ÎNVĂŢĂMÂNT,  NUMĂR  DE  TELEFON  ŞI  PERSOANĂ  DE  CONTACT-NUME  SI ADRESA DE E-MAIL.

Pentru eventualele nelămuriri veti putea lua legătura, la numărul de telefon 0723188273, cu d-na Nicola Nicoleta ,persoana de contact (aderesă e-mail: nyconicola@yahoo.com).

Obs.: Se trimite formularul de înscriere separat pentru fiecare grup participant în festival (individual sau formaţie).

Participanţii din alte zone decât orașul Rovinari pot trimite si formularele de înscriere pe adresa de e-mail mai sus mentionată.

 1. Îndrumătorii formaţiilor prezente în concurs vor asigura coloana sonoră pe suport electronic sau

Fiecare formatie participantă va trimite inainte cu cel putin 7(şapte zile) suportul muzical pe adresa de e-mail nyconicola@yahoo.com .

 1. Organizatorii vor trimite planificarea intrării in concurs pentru fiecare participant la adresa da e-mail precizata in Formularul de
 2. Însoţitorii grupurilor de copii sunt răspunzători de respectarea orelor de intrare în concurs, informarea corectă a părinţilor cu privire la Regulamentul concursului, securitatea copiilor, păstrarea ordinii, liniştii şi disciplinei pe perioada desfăşurării

Orice intervenţie necivilizată sau neloială din partea susţinătorilor sau instructorilor, va determina descalificarea formaţiei respective.

 1. Prezentul regulament este singurul valabil pentru ediţia a V-a ,

 

Desfăşurarea concursului 

 1. Secţiunea I – ARTĂ VOCALĂ ŞI INSTRUMENTALĂ – Muzică populară

@ muzică vocală (solist vocal, grup vocal);

@ muzică instrumentală;

 1. Secţiunea a II a – ARTĂ COREGRAFICĂ – Dans popular

@ dansuri populare;

 1. Secţiunea a III a – PARTICIPARE INDIRECTA

(se va trimite DVD cu înregistrarea interpreţilor sau formaţiilor pentru oricare dintre cele două secţiuni anterior menţionate). Această secțiune se adresează participanților din județe îndepărtate.

 1. Secțiulea a IV-a – Lucrări practice – elemente decorative cu motive populare și cusături populare (componente ale costumului popular de fată / băiat, poale, maramă, brăciri, cămașă; țesături, brățări, coliere, ștergare, coșuri, împletituri din sfoară etc.)

NU EXISTĂ TAXĂ DE PARTICIPARE .

Lucrările copiilor, şi un plic A4 autoadresat ( timbrat , pentru expedierea diplomelor) se vor trimite prin poştă la adresa mai sus menţionată ;

Jurizarea lucrărilor copiilor va avea loc pe data de 31.01. 2019 la Gradinita  PP Rovinari.

Se vor acorda premiile I, II, III, mențiuni și premiul special pentru fiecare secțiune /categorie de vârstă și diplome de participare tuturor elevilor, preşcolarilor participanţi (care nu au primit un premiu ).

Cadrele didactice îndrumatoare vor primi diploma de participare. Lucrarile nu se restituie . Nu se admit contestații;

Participarea la concurs este directă și indirectă;

Organizatorii  își  rezervă  dreptul  de  a  nu  lua  în  considerare  materialele  ce  nu  întrunesc condițiile expuse mai sus.

Expoziția cu lucrările participante se va organiza pe data de 01 MARTIE 2019  în holul Casei de Cultura si Bibliotecii orașului Rovinari.

1.Durata de evoluţie:

@ pentru secţiunea I este cuprinsă între 2- 4’;

@ pentru secţiunea a II-a este cuprinsă între 5- 10’;

2.Numărul pieselor prezentate în concurs la secţiunea I :

@ pentru solist vocal/instrumentist –1 piesă;

@ pentru grup vocal/instrumental – 2 piese.

Pentru stabilirea ierarhiei concurenţilor, juriul va acorda note pentru următoarele aspecte:

Secţiunea I : respectarea liniei melodice, acurateţea interpretării, repertoriul adecvat, impresia artistică, dicţie, costumaţie adecvată repertoriului ales;

Secţiunea a II-a: precizia execuţiei, armonia tehnicii şi a echipamentului la formaţii,muzicalitatea coregrafiei şi a execuţiei, multitudinea coregrafică a execuţiei (desenul coregrafic va cuprinde minim trei schimbări de formaţie – ex: dintr-o linie în două linii, din cerc în arc de cerc sau cercuri concentrice),exigențele tehnice ale dansului, impresie artistică, costume;

Secţiunea a III- a : la această secţiune se va trimite alături de DVD si un plic autoadresat.

Secţiunea a IV- a : la această secțiune toate lucrările vor trebui să respcte tema propusă,   si un plic autoadresat.

 

PROGRAMUL ZILEI:

9:30-10:00 –primirea invitatilor

10:00-10:30 – alocutiuni ale reprezentantilor I.S.J Gorj , Comunitate locală, grădinița organizatoare

10:30-14:00 – desfășurarea festivalului-concurs 14,14,30- pauză

14,30-16,00-desfășurarea festivalului 16:00-16:30- deliberarea juriului 16,30 – acordarea premiilor

 

Precizări finale 

Îndrumătorii formaţiilor au obligaţia să respecte precizările privind numărul pieselor prezentate în regulament, timpul alocat fiecărei secţiuni, vârsta de participare a copiilor.

Organizatorii festivalului se obligă să asigure:

 • locul de desfăşurare;
 • mediatizarea concursului;
 • aparatura de sonorizare şi redare;
 • atragerea de parteneri şi sponsori;
 • elaborarea programului de desfăşurare;
 • cooptarea persoanelor  potrivite  (specialişti)  pentru  constituirea  juriilor  şi  pentru prezentarea programului;
 • conceperea şi completarea diplomelor;
 • anunţarea în timp oportun a eventualelor modificări din

Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii pentru toţi participanţii.

Nerespectarea acestora atrage după sine depunctarea formaţiilor sau excluderea din concurs.

 

REZULTATE AŞTEPTATE:

Privind copiii

@ Cunoașterea   elementelor specifice folclorului zonei de unde fac parte: datini, obiceiuri, dansuri;

@ Dezvoltarea sentimentului de dragoste, a dorinței de respect și conservare a portului popular ;

@ Dezvoltarea îndemnului de a primi si transmite  frumusetea artei populare din generatie in generatie;

@ Îmbunătăţirea performanţelor artistice;

@ Îmbunătăţirea relaţiilor de comunicare între elevi.

 

Privind cadrele didactice

@ Abilitarea cadrelor didactice cu capacitatea de a construi un ambient educaţional care să motiveze copilul în cadrul procesului instructiv –educativ.

 

Privind părinţii şi alţi factori educaţionali din comunitate

@ Creşterea implicării părinţilor şi a comunităţii locale în activităţile şcolii.

 

MODALITĂŢI DE MONITORIZARE ŞI DE EVALUARE:

@ gradul de implicare şi comunicare;

@ portofoliul proiectului;

@ feed-back de la părinţi, cadre didactice, comunitate locală;

@ valorificarea  şi  popularizarea  rezultatelor  acţiunilor;  fotografii  din  perioada derulării activităţilor ,diplome ,etc;

 

CONTINUITATEA /SUSTENABILITATEA PROIECTULUI:

@ Realizarea   de   materiale   informative   despre   proiect   şi   activităţile   sale   şi popularizarea lor în cadrul comisiilor metodice şi al cercurilor pedagogice;

@ constituirea unui ,,punct de documentare” pentru proiectele viitoare;

@ realizarea inventarului de bune practici din cadrul proiectului;

@ noi iniţiative de proiecte.

 

PROMOVARE/DISEMINARE

@ Prezentarea proiectului la nivelul Comisiei Metodice

@ Mediatizarea   proiectului      în    mass-media,      www.didactic.ro,       educatoarea.ro, iTeach.

 

DEVIZ ESTIMATIV

 

  Descrierea cheltuielilor*  

Fonduri proprii/ lei

Finanţare solicitată MEN 2018 Finanțări solicitate de la parteneri din comunitatea locală
  CD-uri 50    
  Tipărire diplome     500
  Mape     100
  Trofeul festivalului

 

Medalii Trofee

     

100

 

1000

1000

  Sonorizare     300
  Decoruri     500
  Premii     2000
  TOTAL LEI 5500 0 5500

 

ALTE INFORMAŢII DESPRE APLICANT 

 1. Tipul unităţii de învăţământ: grădiniţă
b.     Numărul preșcolarilor participanți la proiect:100
 1. Numărul cadrelor didactice participante la proiect: 23
 2. Numărul grupelor participante la proiect: 10  grupe
 3. Participări anterioare la alte programe/proiecte: Simpozion național : ,,Educatia rutieră,permis de conducere pentru o viață fără accidente” (2007,2008,2009); Concurs inter-județean : ,,Basmul copilăriei mele” (2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 ) ; Concurs județean : ,,Atleții la concurs” (2012- 2013,2013-2014, 2016-2017, 2017-2018) ,Festival-concurs : « Mugurași de primăvară » (2014, 2015, 2016,2017), Proiect internațional Comenius « Childhood as a fairytale »(2011-2013).

Documente

ACORD DE PARTENERIAT

FISA INSCRIERE (cadre didactice)

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here