DOMENIUL CULTURAL-ARTISTIC, ARTE VIZUALE
CONCURS NAȚIONAL  ARTISTICO-PLASTIC SIMPOZION NAȚIONAL

 

Avizat,

Inspector educativ I.S.J.GORJ                                          

 

INFORMAŢII DESPRE APLICANT

Numele  instituției  de  învățământ  aplicante:  GRĂDINIȚA  CU  PROGRAM  PRELUNGIT ROVINARI

Adresa completă:Str. Muncii Nr.1,Rovinari,Jud.Gorj

Nr.de telefon/fax:0253372072

Adre poștă electronică:maria_pasarin@yahoo.com COORDONATORI:

Prof. Ion Ișfan -Inspector scolar general ISJ Gorj Prof. Valeria Vîlceanu -Director CCD

Prof. Grigore Alexandrescu-Inspector școlar educație permanentă și activități extrașcolare Prof. Loredana Georgiana Deaconescu-Inspector școlar activități extrașcolare

Prof. Anda-Janina Gruescu -Inspector școlar educație timpurie Prof.Păsărin Maria- Director Grădinița cu P.P.Rovinari, tel. 0762659756 (maria_pasarin@yahoo.com)

Prof. Nebunu Adina-Cristina, tel.0784924955(adina.cristina55@yahoo.com) La proiect participă 19 cadre didactice din unitate și 91 preșcolari.

Echipa de organizare:

Prof. Piscureanu Diana- Grădinița cu PP Voiniceii, Craiova

Prof. Soare Lili Gradinita Cu PN și PP „Frunză de stejar”,Orașul Plopeni,Prahova Prof. Miron Diana- Grădinița cu PP Nr.5 Vaslui

Prof.Tuica Mihaela- Liceul Tehnic Electrotimiș,Timiș Prof. Velincov Maria- Grădinița cu PP Nr.12, Iași

Prof. Ioan Maria- Liceul Teoretic ”Mihai Viteazul”, Dâmbovita

Prof. Tiștea Roxana-Valentina- Școala Gimnazială nr.40 ”Aurel Vlaicu”, Constanța Prof. Vrancuți Alina-Grădinița Paradisul Piticilor,București

Prof. Nicolciou Roxana- Școala Gimnazială ”Ion Creangă”, Cluj Prof. Semen Nicoleta- Grădinița cu PP ”Constantin Brancuși”, Tg-Jiu Prof.Olteanu Iuliana –Grădinița cu PP Dumbrava Minunată, Vâlcea Prof. Leonte Nicoleta- Grădinița cu PP ”Șotron”, Botoșani

Prof. Ioana Mihaela- Grădinița cu PP nr. 3, Buzău Prof. Georgeta Lazea-jud. Alba

Înv. Apostol Marinela -Școala Gimnazială Ruginești,Vrancea Prof. Otilia Arnăut- jud. Caraș-Severin

Prof. Alina Crăciun- jud. Mureș Prof. Adriana Pop-jud. Maramureș Prof. Angela Sarca- jud. Arad

Prof. Arion Bianca Ana-Maria- jud. Sibiu Ed. Calotă Simona- jud. Teleorman

Ed. Georgeana Mitrea-jud. Sălaj Ed. Ana Ioana Vornicu-jud.Bacău Prof. Adriana Alexe- jud. Argeș Prof. Oana Spătaru-jud. Olt

Prof.Kerekes Brigitta- jud. Bihor

 

Participări anterioare la alte proiecte/programe:

 • „Basmul copilăriei mele„-Ediția a V a
 • „Atleții la concurs„-Ediția a V a

B.INFORMAŢII DESPRE PROIECT

B.1. Titlul proiectului:„BASMUL COPILĂRIEI MELE„

B.2.

Simpozion

Concurs de creatie artistico-plastica inspirat din lumea basmului (expoziție).

 • Domeniul în care se încadrează proiectul: Domeniul cultural-artistic, arte vizuale
 • Ediţia nr… ….
 • Locul și perioada de desfășurare a activității principale: Casa de Cultură
 • Număr participanţi la proiect:….. ………..

B.7. Bugetul proiectului:

Buget total Buget solicitat MENCS Contribuţie proprie/alte surse
2000 lei 2000 lei

 

 • 8: Proiectul este cu participare: directă și indirectă. REZUMATUL PROIECTULUI
  1. In acest proiect sunt implicate un numar de 25 județe cu un efectiv de 500 preșcolari,19 cadre didactice de la Grădiniţa cu Program Prelungit Rovinari şi 1-2 cadre didactice de la instituțiile partenere.
  2. Beneficiarii direcţi ai acestui concurs sunt preşcolarii şi şcolarii iar indirecţi , cadrele didactice care doresc să se implice în acest proiect prin participare ,dar şi prin încheierea de parteneriate între diverse instituţii.

c.    Activități propuse, în ordinea desfășurării

 1. Lansarea proiectului BASMUL COPILARIEI MELE( concomitent în gradinițele partenere) 2.„ Trăistuța fermecată” -prezentare de povești și personaje în scopul inspirării pentru realizarea temei.

3.„Pe cărarea cu povești”- schimb de materiale prezentate între unitățile partenere. 4.„Basmul copilăriei mele”- primirea lucrărilor,jurizare și realizarea expoziției.

 1. „Basmul copilăriei  mele”-  prezentarea  lucrărilor  cadrelor  didactice,  reprezentanților comunității locale.
 • Activitatea principală este cea de realizare a desenelor, picturilor și colajelor în vederea jurizării.

Acest concurs  are 2  sectiuni:

Secțiunea I

Lucrări artistico-plastice (tehnică la alegere:pictură,desen,colaj)

Participanţii la concurs vor trimite lucrările  cu personaje şi scene din lumea poveştilor . Lucrările vor fi realizate pe suport A4 , tehnica la alegere și vor fi introduse într-o folie de protecție (maxim 3 lucrari).  Pe spatele lucrării se va atașa o etichetă care va cuprinde: secțiunea,     titlul     lucrarii,      numele     si     prenumele       elevului/preșcolarului,      clasa, școala/gradinița, localitatea, numele si prenumele cadrului didactic îndrumator.

Secțiunea a II-a

Prezentare de referate lucrări ştiinţifice, eseuri, proiecte pe tema „Basmul copilăriei mele„

Înscrierea participanților se va face pana la data de 10 mai 2018 prin expedierea fișei de înscriere, a lucrărilor și a acordului de parteneriat (în dublu exemplar), prin poșta, pe adresa: Prof. Inv. Prescolar NEBUNU ADINA-CRISTINA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT ROVINARI

STR. MUNCII NR.1,LOCALITATEA ROVINARI, JUD. GORJ,COD 215400

Cu menţiunea – pentru concursul național „ Basmul copilariei mele”.

Fiecare cadru didactic îndrumator poate înscrie în concurs cel mult 3 lucrări ale copiilor şi un referat;

NU EXISTĂ TAXĂ DE PARTICIPARE .

Lucrările copiilor, referatul, şi un plic A4 autoadresat ( timbrat , pentru expedierea diplomelor) se vor trimite prin poştă la adresa mai sus menţionată ;

Jurizarea lucrărilor copiilor va avea loc pe data de 24 mai 2019 la Gradinita PP Rovinari.

Se vor acorda premiile I, II, III, mențiuni și premiul special pentru fiecare secțiune /categorie de vârstă și diplome de participare tuturor elevilor,preşcolarilor participanţi(care nu au primit un premiu ).

Cadrele didactice îndrumatoare vor primi diploma de participare. Lucrarile nu se restituie . Nu se admit contestații;

Participarea la concurs este directă și indirectă;

Organizatorii  își  rezervă  dreptul  de  a  nu  lua  în  considerare  materialele  ce  nu  întrunesc condițiile expuse mai sus.

Expoziția cu lucrările participante se va organiza pe data de 24 mai 2019 la Gradinița cu Program Prelungit Rovinari și în holul Casei de Cultura si Bibliotecii orașului Rovinari.

Prin  acest  proiect  se  urmărește  apropierea  copilului  de  basm  și  de  personajele  acestuia.

C.PREZENTAREA PROIECTULUI

 • Poveştile întruchipează o oglindă pentru copil şi universul său interior, ele traduc adesea gesturi , acţiuni, comportamente pe care copiii nu le înţeleg la adulţi. Poveştile oferă copilului posibilitatea de a se identifica cu anumite personaje, de a se recunoaşte în ele şi de a identifica şi alte carecteristici ale persoanelor din jurul lui,reuşind astlel să le

Fantezia îi oferă un acces la roluri din lumea adulţilor, un univers interzis dar dorit. Analizand această nevoie a copilului am considerat ca pe o oportunitate exprimarea prin desen , pictură- expunerea personajelor şi a scenelor preferate din poveşti pe suport de hartie.

 • Scopul proiectului este stimularea şi cultivarea interesului copiilor pentru dezvoltarea limbajului literar-aristic, prin descoperirea basmului ,prin dezvoltarea gustului pentru lectură, comunicare scrisă şi arte plastice, valorificând creativitatea

D.3.OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI:

 • Să stimuleze interesul pentru lectura;
 • Să apropie copilul de basm și de personajele acestuia;
 • Să aplice unele tehnici specifice artelor plastice în realizarea unor compoziții care să – respecte tema concursului(personaje din poveștile îndragite sau scena din povestea preferată);
 • Să dezvolte libertatea de exprimare plastică;
 • Să-și cutive gustul pentru frumos în diferitele forme de arta în care il gasesc;
 • Să-și consolideze relațiile de comunicare şi relationare ;
 • Să stimuleze copii prin organizarea de expoziții, serbări, șezători;
 • Să promoveze și îmbunătățească imaginea grădiniței în

D.4.GRUP TINTA:

 • copii din ciclul preprimar, primar şi gimnazial;

D.5.BENEFICIARI:

 • copii din ciclul preprimar, primar şi gimnazial;
 • cadre didactice care doresc să se implice în acest

D.6.:DURATA PROIECTULUI : Octombrie 2018 – 24 mai 2019

D.7.  Descrierea activitatilor:

ACTIVITATEA NR. 1

a .Titul activitatii    : Lansarea proiectului    BASMUL COPILARIEI MELE( concomitent în gradinițele partenere)

 1. Data/perioada :20 octombrie –noiembrie
 • Locul desfasurarii. Sediile fiecarei gradinițe
 1. Participanti :  Coordonatorii  din  fiecare  gradiniță  partenera,  cadre  didactice  ,preșcolari, reprezentanți ai comunității.

e.  Descrierea pe scurt a activitatii:

Fiecare coordonator de proiect din instituțiile partenere prezintă proiectul „Basmul copilariei mele” .

Poveştile întruchipează o oglindă pentru copil şi universul său interior, ele traduc adesea gesturi , acţiuni, comportamente pe care copiii nu le înţeleg la adulţi. Poveştile oferă copilului posibilitatea de a se identifica cu anumite personaje, de a se recunoaşte în ele şi de a identifica şi alte carecteristici ale persoanelor din jurul lui,reuşind astlel să le descopere.

Fantezia îi oferă un acces la roluri din lumea adulţilor, un univers interzis dar dorit.

Analizand această nevoie a copilului am considerat ca pe o oportunitate exprimarea prin desen , pictură- expunerea personajelor şi a scenelor preferate din poveşti pe suport de hartie.

Scopul proiectului este stimularea şi cultivarea interesului copiilor pentru dezvoltarea limbajului literar-aristic, prin descoperirea basmului ,prin dezvoltarea gustului pentru lectură, comunicare scrisă şi arte plastice, valorificând creativitatea acestora.

Responsabili:

 • Nebunu Adina-Cristina, Rovinari,Gorj

Beneficiari: cadre didactice, parteneri educationali.

Modalitati de evaluare :albume foto, prezentari pp, raport de activitate scris.

ACTIVITATEA NR 2

a.Titul activitatii:”Traistuta fermecata”

 • Data/ perioada de desfasurare: decembrie 2018-ianuarie 2019
 • Locul desfasurarii: sediile partenerilor implicați, alte locații, dupa cum impune modalitatea de realizare a
 • Participanti: preșcolari, parinți,  cadre  didactice,  reprezentanți  ai  comunității  locale  și  ai institutiilor partenere.
 • Descrierea activității: Vor fi prezentate diverse colaje din povești cunoscute copiilor , povești din care aceștia să se inspire în realizarea temei propuse în acest

Responsabil:

 • Nebunu Adina-Cristina, Grădiniţa cu P.P. Rovinari,Gorj
 • Cincă Mihaela-Emilia, Grădiniţa cu P.P. Rovinari,Gorj

Beneficiari: cadre didactice, parteneri educationali.

Modalitati de evaluare :albume foto, prezentari pp, raport de activitate scris.

ACTIVITATEA NR 3

a.  Titlul activității :”Pe cărarea cu povești”

 1. Data/ perioada de desfășurare:februarie-aprilie 2019
 2. Locul desfășurarii: sediile partenerilor implicate, alte locații, dupa cum impune modalitatea de realizare a
 3. Participanti: prescolari, parinti,  cadre didactice, reprezentanti  ai  comunitatii  locale si ai institutiilor partenere.
 4. Descrierea activitatii:Vor avea loc schimburi de experiența între gradinițele partenere în Modalitațile vor fi variate: vizite, schimburi de portofolii ale proiectului, mese rotunde, etc. Activitatea vizeaza prezentarea colajelor de povești vizionate de fiecare partener în parte.

Responsabili:

 • Nebunu Adina-Cristina,Grădinița cu P.P. Rovinari,Gorj

Beneficiari: cadre didactice, parteneri educationali.

Modalitati de evaluare :albume foto, prezentari pp, raport de activitate scris.

ACTIVITATEA NR 4

a.Titul activitatii:”Basmul copilariei mele”

 1. Data/ perioada de desfasurare: 24 mai 2019

c.  Locul desfasurarii:

Grădiniţa cu Program Prelungit Rovinari

Casa de Cultura si Biblioteca Orasului Rovinari

 1. Participanti: preșcolari, parinți,  cadre didactice, reprezentanți  ai  comunității  locale și ai instituțiilor partenere.
 • Descrierea activitatii: Lucrările trimise vor fi împărţite pe categorii de vârstă şi pe tehnica folosită. Juriul constituit din cadre didactice de la Grădiniţa cu Program Prelungit Rovinari şi un reprezentat al Bibliotecii şi Casei de Cultură Rovinari vor analiza lucrările şi vor stabili repartizarea Diplomele sunt trimise în plicurile autoadresate participanţilor. Ulterior echipa de proiect se va ocupa de realizarea expozitiei cu toate lucrările copiilor în holul Casei de Cultură Rovinari pe 24 mai 2019.

Responsabili:

Director: Prof. Păsărin Maria Prof. Nebunu Adina-Cristina

EXPOZIȚIE CU LUCRĂRILE PREMIATE ȘI NEPREMIATE. ACTIVITATEA NR. 5

 • Titlul activităţii: Simpozion pentru cadrele didactice:,,Basmul copilăriei mele”
 • Data/perioada de desfăşurare: 24 mai 2019
 • Locul desfăşurării:Grădinița cuP. Rovinari sau Casa de Cultură
 • Participanţi: elevi, cadre didactice,părinţi,reprezentanți ai comunității locale și ai instituțiilor
 • Descrierea activităţii: Organizarea simpozionului din punct de vedere Susţinerea lucrărilor cadrelor didactice şi a altor persoane înscrise (părinţi, reprezentanţi ai instituţiilor partenere).Discuţii pe baza lucrărilor prezentate. Acordarea diplomelor, adeverinţelor. Diseminarea rezultatelor în grădiniță şi în unităţile partenere. Realizarea publicaţiei cu suport electronic, cu ISSN/ISBN, cuprinzând lucrările înscrise în simpozion.

 

D.8.Diagrama Gantt a activitatilor

DIAGRAMA ACTIVITĂŢILOR

În urma derulării acestui proiect se urmăreşte implicarea a cât mai multor copii în activităţi atât de educarea limbajului şi anume lecturarea-ascultarea povestilor ,dar şi exprimarea acestor prin desen-pictură.Toate aceste duc la dezvoltarea creativităţii copilului.

De altfel se urmărește îmbunătățirea tehnicilor de pictură și desen în rândurile preșcolarilor și elevilor.

D.10.Modalități de monitorizare și de evaluare ale proiectului

Monitorizarea activităților din cadrul proiectului se va face pe baza unui regulament/ghid elaborat de echipa coordonatoare. Pe parcursul proiectului se vor aplica chestionare si focus- grupuri cu copiii, parinții și cadrele didactice implicate , în vederea culegerii de date relevante despre impactul pe care îl are proiectul atât în rândul copiilor cât și în rândul părinților acestora.

Rezultatele proiectului ,gradul de participare la concurs, numărul lucrărilor primite ,precum si tehnicile folosite în realizarea lucrărilor vor fi cunoscute atât de către participanți cât și de comunitatea locală, aceștia fiind invitați să participe la activitățile proiectului,în vederea popularizării acestuia.

Evaluarea proiectului:

Rezultatele proiectului vor fi evaluate luând în considerare următorii indicatori:

 • număr de activități realizate
 • discuții, dezbateri pe tema proiectului
 • realizări ale proiectului
 • obstacole în derularea proiectului
 • rezultate calitative
 • diseminarea și mediatizarea
 • parteneriat cu comunitățile locale
  • Modalități de asigurare a continuității/sustenabilității proiectului. Proiectul implică trei feluri de resurse: umane,materiale și

Partea de resursă umană este asigurată de dragostea copiilor către povești, de deschiderea părinților și cadrelor didactice către activitățile extracurriculare și mai ales de participarea în număr mare la acest gen de activități desfășurate anterior.

Resursele materiale necesare desfășurării proiectului se găsesc în unitățile de învățământ implicate și prin parteneriatele dezvoltate de aceste instituții( gen parteneriatele cu diverse trupe de teatru): CD-uri, DVD-uri cu povești, cărți ,materiale informative ,calculatoare, imprimante..

Resursele financiare,nu foarte mari , vor fi acoperite atât de fonduri strânse din organizarea unor târguri educaționale cu ajutorul Consiliilor Reprezentative ale Parinților din grădinițe ,cât și de comunitatea locală.

Continuitatea proiectului se va viza:

-atragerea de noi parteneri in proiect;

 • desfasurarea altor acțiuni decat cele prevăzute în calendarul de activități;
 • promovarea comunicării  cu  partenerii  prin  e-mail,  poșta  electronică,telefon,furnizând  în permanență date;

-invitarea la acțiuni și a altor cadre didactice neimplicate în proiect;

 • îmbunătățirea calendarului activităților la propunerea partenerilor;
 • implicarea în alte acțiuni ale partenerilor în afara

D.12.Activități de promovare/mediatizare și de diseminare

Rezultatele obținute în urma derulării acestui proiect ,precum și experiența dobândită prin implementarea și realizarea acestui proiect ,vor fi cunoscute atât la nivelul participanților la proiect, instituțiilor școlare din județul fiecărui partener, opiniei publice, comunității locale prin: Didactic.ro

Expoziții Articole în presă

C.D.-uri ,D.V.D –uri.

Realizare de materiale didactice(mape cu desene din povești) D.13.Parteneri implicați în proiect descrierea parteneriatului

În cadrul acestui proiect sunt implicate unităti școlare din douazeci și cinci județe care la rândul lor implică alte unități școlare pe care le au în subordine; de altfel sunt implicați și reprezentanți ai comunității locale carora le aparțin, precum și reprezentanți mass-media.

Grădinițele partenere au obligația de a informa asupra proiectului și de a realiza temele propuse conform graficului stabilit. Biblioteca Orășănească Rovinari v-a pune la  dispoziție spațiul necesar realizării expoziției de desene. Avem parteneri din următoarele județe: Vaslui, Timiș,Iași, Dâmbovița, București,Cluj, Vâlcea, Botoșani,Buzău, Alba, Vrancea, Caraș-Severin, Mureș, Maramureș, Arad, Sibiu, Teleorman, Sălaj, Bacău, Pitești, Olt,Bihor, Dolj, Prahova.

 1. Gradinița cu PP 5 Vaslui, Jud. Vaslui Str. Avîntului, nr. 19, Cod poștal 730104

Tel: 0253 311 173

E-mail: gradinita5vs@yahoo.com

 1. Liceul Tehnic Electrotimis- Gradinita cu PP nr. 8 Matei Millo nr. 2A, Cod postal: 300696

Tel: 0256222444

E-mail: electrotimis@gmail.com

 1. Gradinita cu PP nr 12 Iasi

Str. Aleea Nicolina nr. 9, Cod postal: 700259  Tel: 0232240694

E-mail: gradinitapp12iasi@yahoo.com

 1. Liceul Teoretic Mihai Viteazul, Visina, Jud. Dâmbovita Str. Mihai Viteazul nr. 93 , Cod postal: 137515 Tel: 0245725217

E-mail: liceulvisina@yahoo.com

 1. Scoala Gimnaziala 40 ”Aurel Vlaicu”

Str. Pelicanului nr. 2A, Constanta, Cod postal: 900178  Tel: 0341427409

E-mail: scoala40@yahoo.ro

 1. Gradinita Paradisul Piticilor

Str. Moinesti nr.9, sector 6 Bucuresti, Cod postal: 061231  Tel:0214341213

E-mail: gradinita_paradisulpiticilor@yahoo.ro

 1. Scoala Gimnaziala ”Ion Creanga”

Str. Peana nr. 24 Cluj Napoca, Jud. Cluj, Cod postal: 400530  Tel:0264426827

E-mail: sc.ion_creanga@yahoo.com

 1. Gradinita cu PP ”Dumbrava Minunata” Ramnicu Valcea

Str. Calea lui Traian, Nr. 85, Loc. Rm. Valcea, Jud. Valcea, Cod postal: 240101  Tel:0250723235

E-mail: gradi_sud@yahoo.com

 1. Gradinita cu PP ”Șotron”, Botoșani

Str. Octav Bancila nr. 11, Botoșani, Jud. Botoșani, Cod poștal: 710100  Tel:0231513284

E-mail: gradinita21bt@gmail.com

 1. Grădinița cu PP nr.3, Buzău

Str. Bistriței, nr. 12, Buzău, Jud. Buzău, Cod poștal: 120171  Tel:0338569364

E-mail: carmen.dinu64@yahoo.com

 1. Grădinița cu PP ”Scufița Roșie”, Alba

Str. Călărași nr. 2 Alba-Iulia, Jud. Alba, Cod poștal: 301260  Tel:0258811820

E-mail: gradinita_scufita_rosie@yahoo.com

 1. Școala Gimnazială Ruginești, Vrancea

Str. Principală Ruginești, Jud. Vrancea, Cod poștal:627295 Tel: 0237269145

E-mail: scoala_ruginesti@yahoo.com

 1. Grădinița cu PN 2, Caraș-Severin

Str. Revoluției nr. 65, Oțelu Roșu, Jud. Caraș Severin, Cod poștal: 320150  Tel:025531683

E-mail: gradinita12@yahoo.com

 1. Grădinița cu PP ”Paradisul Copilăriei” Mureș

Str. Progresului nr. 1, Târgu-Mureș, Jud. Mureș, Cod poștal: 540481 Tel: 0365730957

E-mail: paradisulcopilariei@yahoo.com

 1. Grădinița 3, Baia Mare

Str. Valea Roșie nr. 19, Baia Mare, Jud. Maramureș, Cod poștal: 430145 Tel: 0262276661

E-mail: gradinita3@yahoo.com

 1. Grădinița cu PN 1 Șiria

Str. Mihai Eminescu nr. 1844 com. Șiria, Jud. Arad, Cod Poștal: 317340 Tel: 0257384000

E-mail: angela.sarca@yahoo.com

 1. Grădinița cu PP nr.7 Cinădie

Str. Măgurii nr. 99, Cisnădie, Jud. Sibiu, Cod poștal: 555300 Tel: 0269566566

E-mail: gradinitapp7@yahoo.com

 1. Grădinița 4 Alexandria

Str. Alexandru Ghica nr. 148, Alexandria, Jud. Teleorman, Cod poștal: 140096 Tel: 0247310042

E-mail: calotasimona@yahoo.com

 1. Grădinița cu PP nr.3 Șimleu Silvaniei

Str. Ghioceilor nr.18, Șimleu Silvaniei, Jud. Sălaj Cod poștal: 455300 Tel: 0260674460

E-mail: mitreageo@yahoo.com

 1. Grădinița cu PP ”Rază de soare”

Str. Costache Negri, nr.1 Bacău, Jud. Bacău, Cod poștal: 600217 Tel: 0234545990

E-mail: gr_raza_de_soare@yahoo.com

 1. Grădinița ”Kinder Ștrumff”, Pitești

Str. Egalității nr. 16,Pitești, Jud. Argeș, Cod poștal:110049 Tel: 0727800979

E-mail: kinderstrumff@yahoo.com

 1. Grădinița cu PN 3 Caracal

Str. Iancu Jianu nr.3, Caracal, Jud. Olt, Cod poștal: 235200 Tel: 0249511902

E-mail: spataru1@yahoo.com

 1. Grădinița cu PP nr.19 Oradea

Str. Dacia nr.19, Oradea, Jud. Bihor, Cod poștal:410464 Tel: 0259267587

E-mail: kerkes@yahoo.ro

 1. Gradinița Voiniceii,Craiova,Dolj

Str. Colonel Scarlat Demetriade,Nr 10 ,Loc craiova, Cod postal 200166  Tel:0251554166;

E-mail lavipatrascu@yahoo.com

 1. Gradinița cu PN și PP„Frunză de stejar” Oraș Plopeni

Str. B-dul Republicii Nr. 20C, Plopeni, Jud. Prahova, Cod poștal 105900 Telefon: 0244 223 149 ;

E-mail: gradinitafrunzadestejar@plopeni.ro

 

 

D.DEVIZ ESTIMATIV

 

 

Nr. crt.

 

 

Descrierea cheltuielilor*

 

Fonduri proprii

 

Finanţare solicitată

 

Total sumă

 

RON

 

 

 

 

1

 

Tipărirea diplomelor + imprimare CD cu ISSN

 

2000  ron

 

0

 

2000

   

TOTAL RON

 

2000

 

0

 

2000

 

E.Bugetul ultimelor 2 ediții:

 

 

Anul         de desfășurare

 

Ediția

 

Buget total

 

Buget primit MENCS

 

Contribuție

 

2016/2017

 

IV-interjudețean

 

500

 

0

 

500

 

2017/2018

 

V-regional

 

1000

 

0

 

1000

 

F.În cazul în care nu va exista posibilitatea de finanţare MEN, doresc ca proiectul să fie inclus în CAEN

 

a.DA

 

 

DIRECTOR,                                                                              COORDONATOR,

Prof. Păsărin Maria                                                          Prof. Nebunu Adina-Cristina

 

 

Avizat, Inspector Școlar General

Prof. Ion Ișfan

 

REGULAMENT

Privind organizarea și desfășurarea concursului național

„BASMUL COPILĂRIEI MELE”

 

CAPITOLUL I

Cadrul general

Art.1. (1) Prezentul regulament este elaborat în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011,cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile Ordinului ministrului MECTS nr.3035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare.

 • Concursul este cuprins în planul de acțiuni al proiectului educational „Basmul copilăriei mele”.
 • Concursul se adresează preșcolarilor și elevilor din ciclul primar care manifestă înclinații și interes deosebit pentru desen, picture,colaj,

Art.2. (1)Concursul își propune cultivarea și valorificarea potențialului creator al copiilor, stimularea creativității și originalității în realizarea unor lucrări.

 • Concursul promovează în rândul preșcolarilor/elevilor libertatea de exprimare prin intrmediul desenului, picturii, colajului; respectul pentru valorile fundamentale cultural-religioase și fair- playul competițional.
 • În mod explicit obiectivele concursului sunt: dezvoltarea imaginației și creativității; îmbinarea și armonizarea de culori; dezvoltarea spiritului de competiție; stimularea potențialului artistic și creative al preșcolarilor și elevilor; promovarea lucrărilor efectuate de copii; dezvoltarea libertății de expresie a

 

CAPITOLUL II

Orgaizarea și desfășurarea concursului 

Art.4 Perioada la care se desfășoară este în conformitate cu graficul stabilit de unitatea de învățământ organizatoare și Inspectoratul Județean Gorj, după cum urmează: 20 oct. – 24 mai 2019

Art.5 Lucrările preșcolarilor/elevilor ce susțin concursul în altă localitate decât în cea în care domiciliază vor fi trimise obligatoriu de profesorul coordinator prin poștă până la data poștei: 20 aprilie 2019. Lucrările participante la concurs vor fi însoțite în mod obligatoriu de fișa de înscriere.

Art.6 Concursul se desfășoară pe două secțiuni:

Secțiunea I

Lucrări artistico-plastice

Lucrările participante la această secțiune se vor trimite într-un plic A4 pe adresa unității organizatoare. Toate lucrările participante la concurs vor fi însoțite de un plic A4 timbrat și autoadresat pentru expedierea diplomelor.

 

Secțiunea II

Prezentare de referate

Tehnoredactarea lucrărilor se face pe format A4, la un rând, Times New Roman, 12, cu semne diacritice, cu margini egale de 25 mm. Titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman, 14, bold, centrat). La 2 rânduri de titlu se va scrie autorul sau autorii şi instituţia (Times New Roman,12).

Fişierele vor fi salvate astfel  încât  să poată  fi deschise  cu Microsoft  Office 2003/2007.

Bibliografia şi anexele se vor consemna la sfârşitul lucrării, în ordinea următoare: numele şi prenumele autorului, titlul lucrării, editura, oraşul, anul apariţiei.

Rugăm ca lucrările să conţină contribuţii personale, să respecte condiţiile de redactare şi drepturile de autor.

Lucrările participante la concurs se vor trimite la adresa:

Prof.Nebunu Adina-Cristina

Str. Muncii, Nr.1, Rovinari, Jud.Gorj

Informații suplimentare pot fi obținute accesând www.didactic.ro sau la numerele de telefon:

 • 0784924955-Prof. Nebunu Adina-Cristina

Art.7 Pentru buna desfășurare a concursului comisia de organizare și evaluare se constituie în conformitate cu prevederile art.20 (1) din Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare.

Art.8 Se constituie câte o comisie de evaluare pentru fiecare secțiune în parte.

Art.9 Comisia de organizare și evaluare elaborează criteriile de calificare, cu respectarea prevederilor din regulamentele specifice fiecărui concurs și numărul de locuri alocate.

Art.10 (1) Cu o săptămână înainte de concursul propriu-zis, profesorii coordonatori ai preșcolarilor/elevilor participant au obligația să transmită lucrările copiilor la comisiile stabilite, pe secțiuni.

 • Fiecare lucrare va fi în format

Lucrările pentru secțiunea I, selectate la nivelul fiecărei unități de învățământ vor fi semnate pe verso, nedepășindu-se numărul stabilit, cu nume, prenume, școala/grădinița, clasa/grupa, profesor îndrumător.

 • Fiecare cadru didactic poate participa cu maxim 3 lucrări ale NU SE PERCEPE TAXA DE PARTICIPARE.

 

CAPITOLUL III 

Art.11 Comisiile stabilite vor analiza conținutul lucrărilor și vor acorda un punctaj între 0 și 100. În vederea evaluării lucrărilor se vor avea în vedere următoarele criterii generale:proporția, echilibrul, ritmul plastic,culoarea,originalitatea, tehnică proprie sau specifică(desen, pictură, grafică sau decorative),transmiterea unui mesaj.

Art.12 Punctajul final al lucrării se obține prin media aritmetică, fără rotunjiri, constituită din punctajul acordat de fiecare membru al comisiei, fiecărui preșcolar/elev participant, conform criteriilor de evaluare:

Materiale și tehnici utilizate în compozițiile realizate 20p
Creativitatea în alegerea temei 20p
Originalitatea în compoziția lucrării 20p
Aspectul estetic și acuratețea lucrărilor 20p
Diversitatea și expresivitatea lucrărilor 20p

 

Art.13 Membrii fiecărei comisii vor stabili punctajul final al fiecărui participant și vor completa borderoul de concurs.

COMISIA DE EVALUARE-Secțiunea I:

Prof. Căruceriu Carmen Prof. Cincă Mihaela Emilia Prof. Dina Viorela

 

COMISIA DE EVALUARE-Secțiunea II:

Inspector pentru învățământul preșcolar prof. Anda Janina Gruescu Director prof. Păsărin Maria

Coordonator prof. Nebunu Adina-Cristina

 

CAPITOLUL IV

Stabilirea rezultatelor

Art.14 Rezultatul final al probei de concurs este punctajului obținut, prin media aritmetică, fără rotunjiri, acordat de membrii fiecărei comisii.Punctajul stabilit este certificate de președintele de comisie și rămâne definitiv.

Art.15 Ierarhia se stabilește pe secțiuni în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute.

Art.16 Rezultatele concursului sunt făcute publice în ziua concursului.

Art.17 Concursul nu admite contestații.

 

CAPITOLUL V

Premierea 

Art.18 Premierea lucrărilor se face în ordinea descrescătoare a punctajelor.Astfel: 100 p – premiul special

99-95 p – premiul I 94,9-90p – premiul II 89,9-85p – premiul III 84,9-75p – mențiune

 

Art.19 Premiile și mențiunile se acordă în conformitate cu prevederile OMECTS nr. 3035/2012, anexa 1.

Art.20 Profesorii coordonatori vor primi diplome de participare.

 

CAPITOLUL VI

Dispoziții finale

 Art.21 Prezentul regulament se va aplica începând din anul școlar 2016/2017.

Art.22 Cheltuielile de organizare și desfășurare vor fi suportate, din fonduri proprii, de către fiecare partener.Partenerii au libertatea de a-și găsi sponsori pentru cheltuielile necesare desfășurării concursului.

 

COMISIA  DE  REGULAMENT

Prof. Păsărin Maria

Prof. Nebunu Adina-Cristina Prof. Dodenci Maria Prof.Nicola Nicoleta Prof.Dina Viorela

Prof. Niculescu Loredana

 

NOTĂ:

Lucrările trebuie să respecte tema data,utilizând material și tehnici la alegere. Lucrările nu se restituie.

Se va urmării în mod deosebit: originalitatea și imaginația participanților. Nu se admite intervenția cadrului didactic în lucrare, acesa va fi descalificat.

Documente

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE CONCURS NAȚIONAL „BASMUL COPILĂRIEI MELE” EDIȚIA a VI-a 2019

RAPORT privind desfășurarea concursului  regional „Basmul copilariei mele” editia a V– a, 15 iunie  2018

ACORD DE PARTENERIAT

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here