Motto: ,,Nu există nici un lucru mai bun decât cunoaşterea
şi nici un lucru mai rău decât ignoranţa.”

SOCRATE

 

 ARGUMENT 

„Eu sunt copilul, tu ţii în mâinile tale destinul meu, tu determini în cea mai mare măsură, dacă voi reuşi sau eşua în viaţă. Dă-mi, te rog, acele lucruri care să mă îndrepte spre fericire, educă-mă, te rog, ca să pot fi o binecuvântare pentru lume.”

Reuşita privind devenirea umană a copilului depinde de o colaborare prodigioasă dintre doi factori educaţionali de bază: grădiniţa şi familia. De aceea, în cadrul acestui parteneriat dorim să descoperim cheia unităţii de acţiune.

Intr-o societate care evolueaza sub imperiul schimbărilor permanente în toate domeniile, care solicită individualului abilităţi de adaptare rapidă la situaţii noi, educaţia trebuie să răspundă în primul rând nevoilor individuale, asigurând în acelaşi timp şansele de integrare şi dezvoltare socială personală. Una din pârghiile de intervenţie care acţionează la nivelul educaţiei preşcolare şi care pot susţine acest deziderat, este dezvoltarea unei relaţii parteneriale grădiniţă-familie, definită printr-o comunicare reală, constructivă în interesul copilului.

Practica participării părinţilor la educaţia copilului preşcolar în mediul familial şi unitatea de învăţământ , se dovedeşte a fi focalizată preponderent pe elemente de asigurare a securităţii personale, a stării de sănătate, pe satisfacerea trebuinţelor primare, fiind mai puţin orientate spre implicarea în socializarea şi educarea copilului preşcolar.

Dacă nu se intervine printr-un program de consiliere a părinţilor, de informare privind modalităţile concrete prin care pot participa la educaţia copilului preşcolar, sarcina formării şi educării acestuia, căzând numai în responsabilitatea grădiniţei, aceasta nu îşi va putea atinge scopurile educaţionale, la standardele propuse, indiferent de calitatea serviciilor oferite şi în acest scop am gândit şi proiectat acest parteneriat educaţional.

 

SCOPUL  PROIECTULUI :

 • Sprijinirea părinţilor în vederea conştientizării şi asumării rolului educaţional şi implicarea lor în formarea şi dezvoltarea personalităţii copilului pentru integrarea lui în viaţa socială.
 • Cunoaşterea şi educarea copiilor preşcolari prin influenţa pozitivă atât a grădiniţei, cât şi a familiei;
 • Stabilirea unor principii de bază ce trebuie respectate în formarea personalităţii copiilor, precum şi a unor procedee de corectare a unor devieri comportamentale;
 • Eficientizarea relaţiei familie – grădiniţă.

OBIECTIVE :

 • Cunoaşterea individuală a copiilor, urmărind manifestarea lor în familie şi grădiniţă;
 • Folosirea unor metode eficiente pentru dezvoltarea psiho-afective;
 • Iniţierea unor acţiuni comune prin contactul direct al grupului de părinţi cu persoane abilitate să desfăşoare un proces educaţional;
 • Găsirea unor soluţii comune în educaţie;
 • Studierea unor cărţi, documentare, reviste de specialitate în vederea realizării unor dezbateri pe teme date;
 • Valorificarea unor experienţe personale;
 • Exprimarea opiniei participanţilor cu privire la acţiunile întreprinse în cadrul acestui parteneriat.

 

GRUP  ŢINTĂ :

 

Părinţi                 Educatoare

Bunici                  Prof. psihopedagog

Preşcolari             Anturajul social al copilului

 

OBLIGAŢIILE GRUPULUI TINTA : 

Educatoare şi profesor psiholog:

 – au obligaţia de a participa la fiecare întâlnire pentru a direcţiona dezbaterile şi să stimuleze prezenţa părinţilor;

– au obligaţia de a consilia problemele care se ivesc în educarea copiilor, studiind cărţi şi articole de psihologie ;

Părinţi

– aceştia participă benevol, dar au obligaţia de a contribui la asigurarea bunului                     mers al parteneriatului şi al materialului utilizat;

– părinţii sunt invitaţi să împrumute sau să cumpere cărţi de specialitate;

 

OBLIGAŢII COMUNE

– pregătirea şi asigurarea materialului de lucru (fişe, chestionare, cărţi etc.) ;

– implicarea directă în cadrul activităţilor desfăşurate şi găsirea unor soluţii în scopul rezolvării situaţiilor de natură educaţională ;

 

LOCUL DE DESFĂŞURARE

– Grădiniţa cu Prg.Prel. ROVINARI ;

RESURSE

UMANE: educatoare, consilier psihopedagogic,părinți,copii

MATERIALE: cărţi, reviste, pliante, calculator, CD-uri, cameră video, ecusoane, aparat foto;

FINANCIARE: bugetul minim alocat derulării parteneriatului, care provine din sponsorizările realizate de părinţii copiilor ;

 

IMPLEMENTAREA PROIECTULUI :

Cu ocazia desfăşurării şedinţei cu părinţii , am pregătit un material  vizând câteva particularităţi de varstă ale copilului de 4-5 ,6ani. Părinţii au ascultat cu interes expunerile şi şi-au exprimat dorinţa de a organiza întâlniri pe teme similare. Împreună cu  profesorul psiholog al unităţii noastre am realizat o planificare orientativă a temelor desfăşurate pe parcursul parteneriatului, mizând pe cunoaşterea şi educarea copiilor prin influenţa pozitivă a celor doi factori educaţionali: grădiniţa şi familia. Am distribuit invitaţii pentru fiecare părinte, precizând data şi locaţia desfăşurării primei întâlniri.

MONITORIZAREA  ŞI  EVALUAREA PROIECTULUI :

Întâlnirile se vor desfăşura lunar, cu o durată de aproximativ o ora, timp în care se vor transmite informaţii şi se vor impărtăşi experienţe proprii. La finele unei întâlniri se va prezenta tematica viitoare  pentru a oferi părinţilor posibilitatea de a medita şi de a aduna informaţii din sfera cotidiană , din experienţele personale.

Se va pune accent pe o activitate iteractivă ; se vor oferi chestionare, fişe de evaluare pentru copii şi de autoevaluare pentru  părinţi; se vor pune la dispoziţie publicaţii de specialitate etc. Totodată se vor realiza evaluări pe parcursul intâlnirilor şi la finele acestora.

DISEMINAREA REZULTATELOR :

Beneficiarii proiectului vor fi invitaţi să opteze pentru alcătuirea unui ,, jurnal al părinţilor”. Pentru a imortaliza intâlnirile , vom realize înregistrări foto , culminând cu realizarea unui album.

Parteneriatul se va face cunoscut intregii grădiniţe , popularizând experienţa pozitivă. Rezultatele finale vor fi prezentate ţi  celorlalte unităţi.

 

FINALIZAREA PARTENERIATULUI :

Părţile implicate în parteneriat vor concluziona întreaga activitate desfăşurată pe parcursul anului şcolar 2016- 2017 şi se vor face cunoscute aspectele pozitive evidenţiate în cadrul întâlnirilor.

 

CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR:

DATA TEMA FORMA DE REALIZARE PARTICPANTI
Septembrie 2016

 

 

 

 

 

 

Octombrie

2016

 

Periodic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noiembrie

2016

 

 

Decembrie

2016

 

 

 

Ianuarie

2017

 

 

Februarie

2017

 

 

 

Martie

2017

 

 

 

 

Aprilie 2017

 

 

 

Mai

2017

 

 

 

Iunie

2017

 

.”Necesitatea parteneriatului grădiniţă- familie”

 

 

 

 

“Imi cunosc copilul?”

 

Şedinte cu parinţii”- periodic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Se apropie Crăciunul”

.

 

“Vă invităm la grădiniţă”

”Îl aşteptăm pe Moş Crăciun”

 

“Ce trebuie să fac?”

 

Părinţi şi copii

 

 

 

 

“La multi ani mamico!”

 

 

 

 

“Sa aducem lumina”

 

 

 

“Pentru binele copilului meu”

 

 

 

“Carnaval, carnaval”

Prima sedinta cu parintii;

– prezentarea reciproca, cunoasterea regulamentului gradinitei,prezentarea ofertei educationale, necesitatea achizitionarii de material didactic.

 

Dezbatere

Chestionare

 

Intalniri periodice cu familiile copiilor la care vor fi dezbatute probleme ce privesc atat procesul instructive educativ cat si gospodarirea resurselor dar si alte teme propuse de parinti;

 

Activitati deschise in colaborare cu parintii organizate cu diferite ocazii;

 

Achizitionarea si confectionarea podoabelor si costumatiei pentru serbare

 

Program artistic cu prilejul Craciunului  la care participa familiile copiilor;

 

 

Lectorat si dezbatere

 

 

 

Consilierea păriţilor cu privire la relaţiile ce trebuie să existe între copii şi membrii familiei.

 

Activitate deschisa pregatita in cinstea mamicilor

 

 

 

 

Expozitie cu lucrari ale copiilor legate de Sarbatorile Pascale

 

 

Chestionare

Dezbatere

 

 

 

Program artistic cu ocazia incheierii anului scolar

Parintii

D-na directoare

Educatoarele

Cons. psihoped.

 

 

 

 

 

 

Parintii

Educatoarele

Cons. psihoped.

 

Parintii

Educatoarele

Cons. psihoped.

 

 

 

 

 

 

 

 

Parintii

Educatoarele

Cons. psihoped.

 

Familiile copiilor

Educatoarele

Cons. psihoped.

 

 

Parintii

Educatoarele

Cons. psihoped.

 

Parintii

Educatoarele

Alte parti implicate

Cons. psihoped.

 

Educatoarele

Copiii

Cons. psihoped.

 

 

 

Copiii

Educatoarele

Cons. psihoped.

 

 

Parintii

Educatoarele

Cons. psihoped.

 

 

Familiile copiilor

Educatoarele

Cons. psihoped.

 

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here