INFORMAŢII DESPRE APLICANT:

NUMELE INSTITUŢIEI DE ÎNVĂŢĂMÂNT APLICANTE:

GRĂDINIŢA cu PROGRAM PRELUNGIT

Adresa completă: Str.uncii,nr.1,Rovinari

Nr. de telefon/fax: 0253/372072

Adresă poştă electronică: maria_pasarin@yahoo.com

Adresă site : www.tara-povestilor.ro

INIŢIATOR  PROIECT: Prof. PĂSĂRIN MARIA 

COORDONATORI:

 • PASARIN MARIA
 • CILIBIU LAVINIA-NADIA
 • GODEANU CLARISA
 • BARBONIE ADRIANA
 • DINA VIORELA
 • CINCA MIHAELA-EMILIA
 • MIHAILESCU LUMINITA
 • BITICA FLORENTINA-LILIANA
 • TONEA ADRIANA
 • PREDA DENISA
 • BOBOC DIANA
 • BARBULESCU CAMELIA

 

COLABORATORI:

 • Cilibiu Lavinia Nadia
 • Bitica Florentina
 • Tonea Adriana
 • Balasa Mariana
 • Balasoiu Mariana
 • Popescu Liliana
 • Patru Stela
 • Dragomir Mariana
 • Dumitrascu Daniela
 • Stancu Nela
 • Casota Monica
 • Birin Jana
 • Vasile Ioana
 • Radulescu Georgeta
 • Preda Denisa
 • Pasarin Maria
 • Dina Viorela
 • Barbonie Adriana
 • Chelaru Viorica
 • Cinca Mihaela Emilia
 • Andronache Olguta
 • Sasu Elena
 • Caruceriu Carmen Mihaela
 • Dodenci Maria
 • Munteanu Paulina Nicoleta
 • Mihailescu Luminita

 

     PARTENERI:

 

 • Grădinița cu Program Prelungit Rovinari

 

 • Grădinița Voiniceii” Craiova

 

 • Grădinița „ Castelul Fermecat” Craiova

 

 

 

     INFORMAŢII DESPRE PROIECT:

 

Titlul proiectului: “IA-MĂ DE MÂNĂ SĂ CREȘTEM ÎMPREUNĂ”

       –proiect educaţional  interjudeţean

      Categoria în care se încadrează proiectul:

cultural-artistic

 

ARGUMENT

 

Vârsta preşcolarităţii oferă copiilor cel mai bun context de formare ca viitor membru al societăţii, incluzând pe lângă aspectele de ordin cognitiv şi aptitudinal şi pe cele care ţin de formarea personalităţii, de atitudini şi valori morale, de convieţuire şi empatizare.

Promovarea voluntariatului în unităţile de învăţământ preşcolar, în rândul familiilor copiilor, în comunitate, solicită din partea actorilor implicaţi – cadre didactice, părinţi, preşcolari, dobândirea unor calităţi legate de comunicare, spirit de echipă, curajul ieşirii din rutină prin activităţi de voluntariat desfăşurate din proprie iniţiativă cu scopul cultivării normalităţii acestor acţiuni în comunitate, şi contribuie la creşterea gradului de senzibilizare, conştientizare şi responsabilizare a societăţii .Pornind de la această premisă, considerăm că această iniţiativă de a organiza şi derula acţiuni de voluntariat la nivelul vârstei preşcolare, este un aspect esenţial al evoluţiei unei societăţi sănătoase fiind benefic a fi implementat încă din perioada educaţiei timpurii.

Prin proiectul “Ia-mă de mână, să creştem împreună” se doreşte dezvoltarea unor relaţii de colaborare şi susţinere sub aspect educativ a copiilor proveniţi din medii dezavantajate de către grădiniţe care pot să realizeze acest lucru din punct de vedere logistic, dezvoltându-se, în acelaşi timp, la copii calităţi precum empatia, răbdarea de a asculta, interesul pentru celălalt, grija faţă de alţi semeni.

Proiectul nu are în vedere doar preşcolarii grădiniţelor implicate, ci şi părinţii acestora şi alţi factori asociaţi procesului educativ.

Prin colaborare, susţinere şi înţelegere se poate crea o lume mai bună şi se poate da o şansă în plus la educaţie.

 

SCOPUL PROIECTULUI

Reducerea abandonului şcolar şi atragerea copiilor în grădiniţă prin implicarea activă a preşcolarilor, cu suportul părinţilor şi al cadrelor didactice, în activităţi specifice de voluntariat care să vizeze copii din medii defavorizate. Stimularea interesului pentru actele de cultură specifice nivelului preşcolar şi pentru extinderea orizontului de cunoaştere.

 

OBIECTIVE:

 • Dezvoltarea abilităţilor de a utiliza cartea ca sursă de informaţie şi de dezvoltare a vocabularului;
 • Stimularea interesului pentru actele de cultură specifice nivelului de vârstă;
 • Educarea sensibilităţii copiilor prin implicarea lor şi a părinţilor în acţiuni de voluntariat venite în sprijinul copiilor din medii dezavantajate;
 • Formarea competenţelor de comunicare, implicare activă, muncă în echipă;
 • Sensibilizarea copiilor cu privire la problemele semenilor lor – dezvoltarea empatiei;
 • Educarea spiritului de colaborare, prietenie, întrajutorare – cultivarea altruismului;
 • Educarea sentimentelor de prietenie, toleranță, solidaritate, armonie și bună dispoziție în relațiile cu copii din grupuri dezavantajate..

 

DURATA PROIECTULUI: 01.10.2015 – 30.06.2016, cu posibilitate de prelungire.

 

GRUP ȚINTĂ: preşcolari, părinţi, cadre didactice din Grădinița cu Program Prelungit și structuri și grădinițele partenere

REZULTATE AȘTEPTATE :

 • ü Reducerea abandonului şcolar;
 • ü Creşterea frecvenţei la grupă a preşcolarilor din medii dezavantajate;
 • ü Creşterea numărului de copii care frecventează grădiniţa;
 • ü Dezvoltarea vocabularului copiilor prin utilizarea cărţilor şi implicarea în diferite activităţi culturale;
 • ü Responsabilizarea copiilor și a cadrelor didactice prin implicarea în acțiuni comunitare;
 • ü Promovarea imaginii grădiniței în comunitate;
 • ü Întărirea parteneriatului cu alte instituții ș

 

MODALITĂȚI DE EVALUARE ȘI MONITORIZARE:

 • ü Întâlniri cu echipa de proiect;
 • ü Diplome pentru voluntari;
 • ü Mese rotunde cu partenerii si colaboratorii;
 • ü Procese-verbale încheiate în urma desfășurării activităților;
 • ü Raport de evaluare finală;
 • ü Diseminarea activităţilor pe pagina virtuală a proiectului.

 

IMPACTUL PROIECTULUI:

 • ü Sprijinirea copiilor din medii defavorizate pentru a beneficia de serviciile educaţionale oferite de grădiniţă;
 • ü Îmbunătăţirea imaginii grădiniței în spaţiul comunităţii locale.

 

MODALITĂȚI DE REALIZARE:

 • ü Echipa de proiect va realiza materialele publicitare pentru promovarea proiectului;
 • ü Strângerea de donații pentru copiii defavorizaţi, identificaţi de cadrele didactice şi preşcolarii voluntari;
 • ü Realizarea programului de activităţi prevăzut de proiect.

 

PRODUSE ALE PROIECTULUI:

album foto, pagina proiectului, afișe, donații concretizate în rechizite, obiecte vestimentare, dulciuri, jucării , activităţi comune etc.

 

CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR

Nr. Crt. Denumirea activității/ activități Data / locul desfășurării Resurse

umane

Responsabili
 

1.

 

LANSAREA PROIECTULUI LA NIVELUL GRĂDINIŢELOR Septembrie

2015

Grădiniţele participante

– cadre didactice

-preşcolari

– părinţi

Coordonatorul proiectului

Echipa de proiect

 

2.

 

“POVEŞTI CU ŞI DESPRE NOI”

Întâlnire nonformală între cadre didactice din grădiniţele partenere şi studierea nevoilor personale ale copiilor din clase sociale defavorizate şi a mediului educaţional pe care aceştia îl frecventează, găsirea unor soluţii de rezolvare a acestor probleme cu ajutorul echipei de proiect şi a voluntarilor-educatoare, părinţi, preşcolari, comunitatea.

Octombrie

2015

Grădiniţele participante

– cadre didactice

-preşcolari

– părinţi

Echipa de proiect
 

3.

 

„GHIOZDANUL DE GRĂDINIŢĂ”

Realizarea unor colecte de rechizite, jocuri pentru preşcolarii cu situații sociale precare.

Noiembrie 2015

Grădiniţele participante

Cadre didactice

Preşcolari

Părinţă

voluntari

Coordonatorul proiectului

Echipa de proiect

 

4.

 

“AJUTOARELE LUI MOŞ CRĂCIUN”!

5 decembrie- Ziua internaţională a voluntariatului

Cadouri surpriză pentru copii cu situații sociale defavorizate-haine, dulciuri, jucării

Decembrie 2015

Grădiniţele participante

– părinţi

– bunici

-preşcolari

– cadre didactice

Coordonatorul proiectului

Echipa de proiect

 

5.

 

„SCRISOARE CĂTRE PRIETENUL MEU”

Realizarea de scrisori către prietenii din grădinițele partenere sau din grădinițe din medii defavorizate și transmiterea acestora prin poștă sau online, lucrări în cadrul unor expoziţii pe tema prieteniei

Ianuarie

2016

– părinţi

-preşcolari

– cadre didactice

Echipa de proiect
 

6.

 

„O POVESTE IN CULORI E

UN ZÂMBET PRINTRE NORI”

Activităţi specifice derulate la sediul bibliotecii  :

-audierea unei poveşti în sala de audiţii;

-donaţii de cărţi de poveşti ilustrate pentru amenajarea unor minibiblioteci în sala de grupă a grădiniţelor incluse în proiect

Februarie

2016

– părinţi

– bunici

-preşcolari

– cadre didactice

-voluntari, sponsori

Echipa de proiect
 

7.

 

„MĂRŢIŞOR LIPIT DE SUFLET”

Expoziţie de mărţişoare cu vânzare (strângerea de fonduri ce vor fi folosite pentru a oferi copiilor defavorizaţi implicaţi în proiect sau din medii defavorizate ;

o petrecere la o sală de joacă sau în parc). Schimb de mărțișoare și felicitări între grădinițele partenere.

Martie

2016

Părinţi

-preşcolari

– cadre didactice

-voluntari, sponsori

Echipa de proiect
 

8.

 

,,IMPREUNĂ IN IMPĂRĂŢIA POVEŞTILOR”

– Vizionare piesă de teatru – teatrul de păpuşi

– Desfăşurarea unor activităţi în oraş

Aprilie

2016

– părinţi

– bunici

-preşcolari

– cadre didactice

Coordonatorul proiectului

Echipa de proiect

 

9.

 

„O ZI IMPREUNĂ”

Program artistic organizat de preşcolarii grădiniţelor implicate in proiect – gazdă,Grădinița cu P.P.Rovinari.

Mai

2016

Părinţi

Cadre didactice

Preşcolari

Voluntari

Echipa de proiect
 

10.

 

1 IUNIE- COPILĂRIA LUME DE VIS

Petrecere organizată la spaţiul de joacă destinată preşcolarilor implicaţi in proiect cu fonduri obţinute in urma expoziţiei cu vânzare de mărţişoare

Iunie

2016

Părinţi

Cadre didactice

Preşcolari

Voluntari

Echipa de proiect
 

11.

 

„UN AN DE PRIETENIE”

– Întâlnire de evaluare a activităților;

– Impresii, opinii.

Iunie

2016

– părinţi

– bunici

-preşcolari

– cadre didactice

Coordonatorul proiectului

Echipa de proiect

 

IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

La nivelul fiecărei echipe de parteneri se stabilesc coordonatori ai proiectului în instituţiile respective. Activităţile proiectului şi datele specificate în detaliere sunt flexibile.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here