Anul şcolar 2016-2017

 

COORDONATORII PROIECTULUI:

PROF. ÎNV. PREŞCOLAR: PĂSĂRIN MARIA

PROF. ÎNV. PREŞCOLAR: DINA VIORELA

PROF. ÎNV. PREŞCOLAR: CINCĂ MIHAELA EMILIA

PROF. ÎNV. PREŞCOLAR: MIHĂILESCU LUMINIȚA

    Pachetul educațional Ateliere Șotron Doi este realizat de către Asociația Ovidiu.Ro în cadrul programului “Fiecare copil în grădiniță”.

Misiunea Asociației Ovidiu.Ro este aceea de a le oferi copiilor defavorizați șansa la educație și, astfel, la o viața mai bună decât a părinților lor – prin accesul la educație timpurie de calitate care să le ofere un start corect la școală – reducând, astfel, riscul abandonului școlar.

Ovidiu.Ro își concentrează acțiunile atât pe susținerea comunităților sărace pentru a-și înscrie  toți copiii la grădiniță,cât și pe asigurarea resurselor pentru educație timpurie de calitate.

Pentru realizarea acestor obiective Ovidiu.Ro isi ajustează tipul de intervenție nevoilor si realităților locale, formează profesori din învățământul preșcolar in metode de învățare centrate pe copil și distribuie resurse educaționale de calitate, cum ar fi cărți ilustrate pentru grădinița și pentru acasă – pe care cei mici să le citească împreună cu familia.

Proiectul”Joc de șotron”- Șotron Doi – se adresează ,cu precadere copiilor in vârsta de doi/trei ani, care nu au fost înscriși la grădiniță.

În cadrul proiectului copiii se cunosc pe ei inșiși și ceea ce îi înconjoara începând cu grădinița. De asemenea, părinții se familiarizează cu mediul structurat de învățare din grădiniță.

CALENDARUL  ACTIVITĂȚILOR INCLUSE ÎN PROIECT:

 1. Recrutarea și sesiunea de orientare individuală și de grup

Copiii vin împreună cu părinții într-o vizită scurtă la grădință pentru a cunoaște oamenii și locul în care vor învăța; explorează sala de grupă în ritm propiu,ghidați de  educatoare și de părinți astfel încât primele experiențe de învățare să fie pozitive și să creeze premise favorabile pentru etapele următoare.

 1. 8-10 sesiuni săptămânale

     Copiii și părinții participă săptămânal la sesiuni de grup de maxim două ore.

Gradul de complexitate al experiențelor de învățare crește gradual întru-un mediu încurajator, non-competitiv,colaborativ.Copiii explorează resursele educaționale și se familiarizează cu activitățile:întâlnire în cerc, gustare, muzică și mișcare/comunicare/ matematică/științe.

 1. Festivitatea

     Copiii, părinții și profesorii sărbătoresc primele experiențe de învățare într-un context festiv si prietenos.  Importanța organizării modulului educațional Șotron Doi pentru copiii care nu sunt înca înscriși la grădinița este atât de natura psihologică pentru copii, facilizând o adaptare treptată cu noul mediu, precum si de natură administrativă pentru părinte, care va înțelege procesul încrierii formale a copilului în grădiniță.

 

INFORMAŢII DESPRE APLICANT

 

Numele instituţiei/unităţii de învăţământ aplicante: GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ROVINARI

 

Adresa completă STRADA MUNCII,NR.1

 

Nr. de telefon/fax TEL: 0253/372072

 

Site şi adresă poştă electronică www.tara-povestilor.ro

maria_pasarin@yahoo.com

Coordonator/i (nume şi prenume, funcţie, date de contact) DIRECTOR, Prof.PĂSĂRIN MARIA,0762659756

CONSILIER EDUCATIV, Prof. CINCĂ MIHAELA EMILIA,         0772293090

Numărul cadrelor didactice participante la proiect 19 CADRE DIDACTICE
Numărul copiilor participanţi la proiect 100  copii

 

A. INFORMAŢII DESPRE PROIECT

Titlul proiectului : Joc de șotron – Şotron doi

Tipul activităţii principale din cadrul proiectului : Şotron doi

 Domeniul în care se încadrează proiectul: social-cultural

Număr participanţi la proiect: 100 copii,  parinti, 19 cadre didactice

 

B. REZUMATUL PROIECTULUI

 1. Beneficiarii direcţi şi indirecţi:

*beneficiarii direcţi: copiii

*beneficiarii indirecţi:profesorii,părinţii,comunitatea locală

 1. Activităţi propuse, în ordinea în care se vor desfăşura
 2. TEMĂ SESIUNE INTRODUCTIVĂ: Depistarea copiilor,lansarea proiectului,discuţii cu părinţii
 3. INTRAREA ÎN GRĂDINIŢĂ,SALUTUL,PREZENTAREA,JOCURI PE ATELIERE
 4. DOMENIUL ARTĂ:Colorăm animalul preferat;

EVOLUŢIE:copiii intră în grădiniţă,se dezbracă singuri şi salută.

 1. DOMENIUL ŞTIINŢĂ-Activitate matematică-joc didactic:”Învăţăm culorile”(roşu şi albastru);

EVOLUŢIE: copiii bat la uşă şi se spală pe mâini

 1. DOMENIUL COMUNICARE-povestirea educatoarei: ”La plimbare prin junglă”;

EVOLUŢIE:”Cum ne comportăm la ziua de naştere a lui Andi?”

 1. DOMENIUL ARTĂ ŞI MIŞCARE-joc cu text şi cântec:”În pădure”;

EVOLUŢIE: facem cercul şi onomatopee

 1. ELEMENTE GRAFICE: linia verticală „Ajută insectele să se ascundă în iarbă”; EVOLUŢIE:deprindere igienică-folosirea corectă a batistei/şerveţelului.
 2. DOMENIUL ARTĂ: dactilopictură:”Cutiuţa cu surprize”;

EVOLUŢIE: Copiii strâng singuri jucăriile

 1. DOMENIUL ŞTIINŢĂ- Activitate matematică – joc didactic“Câţi ani ai?”(numeraţie 1,2);

EVOLUŢIE : copiii se îmbracă singuri

 1. DOMENIUL COMUNICARE:joc didactic:”Cuvinte fermecate: “ Te rog!”, “Mulţumesc!”;
 2. EVOLUŢIE: copiii mănâncă singuri
 3. DOMENIUL MUZICĂ ŞI MIŞCARE: joc cu text şi cântec: “Bat din palme” ; EVOLUŢIE: copiii învaţă să coopereze şi îşi sincronizează mişcările cu textul cântecului
 4. FESTIVITATEA DE ÎNCHEIERE. Copiii ,părinţii şi profesorii sărbătoresc primele experienţe de învăţare într-un context festiv şi prietenos.
 5. Descrierea activităţii principale

Familiarizarea copiilor şi a părinţilor cu mediul structurat de învăţare din grădiniţă, reducând astfel abandonul şcolar timpuriu; atragerea copiilor care provin din medii defavorizate şi implicarea acestora în miniactivităţi instructiv-educative.

 1. Impactul educativ estimat asupra grupului ţintă

*educaţia timpurie de calitate pentru toţi copiii, indiferent de mediul din care provin

C. PREZENTAREA PROIECTULUI

 

ARGUMENT

Am cunoscut acest ONG și preocupările sale cu privire la dezvoltarea educației timpurii la o ședință cu directorii de școli desfășurată la nivel județean. Proiectul prezentat mi s-a părut foarte interesant. De aici și ideea angrenării ,cu sprijinul ONG-ului OvidiuRo și în parteneriat cu Primăria Orașului Rovinari,pentru dezvoltarea și punerea în practică a acestui proiect. Misiunea noastră, este aceea de a le oferi copiilor defavorizaţi şansa la educaţie şi,astfel, la o viaţă mai bună decât cea a părinţilor lor, prin accesul la educaţie timpurie de calitate,care să le ofere un start corect la şcoală,reducând,astfel,riscul abandonului şcolar.

Scopul proiectului:

„Joc de șotron”-Şotron Doi, în care copiii se cunosc pe ei înşişi şi ceea ce îi înconjoară,începând cu grădiniţa.

Obiectivele specifice ale proiectului:

– atragerea copiilor de 2-3 ani în grădiniţă;

-implicarea activă a copiilor şi părinţilor în activităţi specifice vârstei preşcolare;

-să manifeste interes pentru activităţile propuse în cadrul proiectului.

Descrierea grupului ţintă căruia i se adresează proiectul:

-copii de 2-3 ani,care nu au fost înscrişi la grădiniţă

Beneficiarii direcţi şi indirecţi:

-direcţi:copiii;

-indirecţi:profesorii,părinţii,comunitatea locală.

Durata proiectului : oct.2015-31 aug.2017

Descrierea activităţilor:

Activitatea nr.1

 1. Titlul activităţii: SESIUNE INTRODUCTIVĂ: DEPISTAREA COPIILOR, LANSAREA PROIECTULUI, DISCUŢII CU PĂRINŢII
 2. Data/perioada de desfăşurare: oct. 2015
 3. Locul desfăşurării:G.P.P.Rovinari
 4. Participanţi:cadre didactice, parinti;
 5. Descrierea pe scurt a activităţii.

Părinţii copiilor interesaţi de proiectul Joc de șotron sunt invitaţi să viziteze grădiniţa .Sunt anunţate scopul şi obiectivele urmărite, se stabilesc datele şi orele când se vor desfăşura activităţile .

Activitatea nr.2

 1. Titlul activităţii: INTRAREA ÎN GRĂDINIŢĂ, SALUTUL, PREZENTAREA, JOCURI PE ATELIERE
 2. Data/perioada de desfăşurare: nov. 2015,
 3. Locul desfăşurării: G.P.P.Rovinari
 4. Participanţi : copii,cadre didactice, parinti;
 5. Descrierea pe scurt a activității

Copiii intră în grădiniţă , salută, drumul spre clasă  realizându-se cu ajutorul unor pălmiţe şi tălpiţe decupate şi lipite pe perete şi podea. Astfel,copiii ajung la centrele organizate pentru ziua respectivă-joc de construcţii,joc de rol.

Activitatea nr.3

 1. Titlul activităţii: DOMENIUL ARTĂ:COLORĂM ANIMALUL PREFERAT; EVOLUŢIE:COPIII INTRĂ ÎN GRĂDINIŢĂ,SE DEZBRACĂ SINGURI ŞI SALUTĂ.
 2. Data/perioada de desfăşurare: martie 2016
 3. Locul desfăşurării: G.P.P.Rovinari
 4. Participanţi : copii,cadre didactice, parinti;
 5. Descrierea pe scurt a activității

Copiii primesc fişe cu animalul preferat (pisică,câine) pe care le vor colora .Apoi se organizează o expoziţie cu lucrările copiilor şi se realizează turul galeriei.

Activitatea nr.4

a.Titlul activităţii: DOMENIUL ŞTIINŢĂ-ACTIVITATE MATEMATICĂ-JOC DIDACTIC:”ÎNVĂŢĂM CULORILE”(ROŞU ŞI ALBASTRU); EVOLUŢIE: COPIII BAT LA UŞĂ ŞI SE SPALĂ PE MÂINI

 1. Data/perioada de desfăşurare: mai 2016,
 2. Locul desfăşurării: G.P.P.Rovinari
 3. Participanţi : copii,cadre didactice, parinti;
 4. Descrierea pe scurt a activității

Li se prezintă copiilor două coli,se stabilesc culorile acestora (roşu şi albastru).Iepuraşul aduce două coşuleţe în care se gasesc jucării roşii şi albastre ,copiii având sarcina de a identifica culorile şi de a asocial culoarea colii cu jucăria.

Activitatea nr.5

a.Titlul activităţii: DOMENIUL COMUNICARE-POVESTIREA EDUCATOAREI:”LA PLIMBARE PRIN JUNGLĂ”;EVOLUŢIE:”CUM NE COMPORTĂM LA ZIUA DE NAŞTERE A LUI …………?”

 1. Data/perioada de desfăşurare: octombrie 2016
 2. Locul desfăşurării: G.P.P.Rovinari
 3. Participanţi : copii,cadre didactice, parinti;
 4. Descrierea pe scurt a activității

Copiii ascultă povestea educatoarei,identifică animalele,folosesc onomatopee.

La sfârşitul zilei se organizează o petrecere pentru sărbătorirea zilei de naştere a unuia dintre copiii înscrişi în program.

Activitatea nr.6

a.Titlul activităţii: DOMENIUL ARTĂ ŞI MIŞCARE-JOC CU TEXT ŞI CÂNTEC:”ÎN PĂDURE”; EVOLUŢIE: FACEM CERCUL ŞI ONOMATOPEE

 1. Data/perioada de desfăşurare: nov. 2016
 2. Locul desfăşurării: G.P.P.Rovinari
 3. Participanţi : copii,cadre didactice, parinti;
 4. Descrierea pe scurt a activității

Copiii vor învăţa sa se aşeze în cerc ,vor cânta şi vor executa mişcările sugerate de textul acestuia.

Activitatea nr.7

a.Titlul activităţii: ELEMENTE GRAFICE: LINIA VERTICALĂ „AJUTĂ INSECTELE SĂ SE ASCUNDĂ ÎN IARBĂ”; EVOLUŢIE:DEPRINDERE IGIENICĂ-FOLOSIREA CORECTĂ A BATISTEI/ŞERVEŢELULUI.

 1. Data/perioada de desfăşurare: dec.2016
 2. Locul desfăşurării: G.P.P.Rovinari
 3. Participanţi : copii,cadre didactice, parinti;
 4. Descrierea pe scurt a activității

Copiii primesc cărţi donate de OvidiuRo,pe care vor trasa linia vertical,pentru a ajuta insectele să se ascundă în iarbă.

De asemenea,se va insista pe folosirea corectă a batistei/şerveţelului.

Activitatea nr.8

a.Titlul activităţii: DOMENIUL ARTĂ: DACTILOPICTURĂ:”CUTIUŢA CU SURPRIZE”; EVOLUŢIE: COPIII STRÂNG SINGURI JUCĂRIILE

 1. Data/perioada de desfăşurare: februarie 2017
 2. Locul desfăşurării: G.P.P.Rovinari
 3. Participanţi : copii,cadre didactice, parinti;
 4. Descrierea pe scurt a activității

Copiii strâng singuri jucăriile şi aşează cutiile la locul lor.

Copiii vor dactilopicta “Cutiuţa cu surprize” aflată în cartea primită de la OvidiuRo .

Activitatea nr.9

a.Titlul activităţii: DOMENIUL ŞTIINŢĂ-ACTIVITATE MATEMATICĂ-JOC

DIDACTIC “CÂŢI ANI AI?”(NUMERAŢIE 1,2); EVOLUŢIE : COPIII SE ÎMBRACĂ SINGURI

 1. Data/perioada de desfăşurare: martie 2017
 2. Locul desfăşurării: G.P.P.Rovinari
 3. Participanţi : copii,cadre didactice, parinti;
 4. Descrierea pe scurt a activității

Copiii formează grupe cu unul sau două obiecte,apoi colorează cifra corespunzătoare vârstei fiecăruia(pe cartea primită).

Activitatea nr.10

a.Titlul activităţii: DOMENIUL COMUNICARE:JOC DIDACTIC:”CUVINTE FERMECATE: “TE ROG!”, “MULŢUMESC!”; EVOLUŢIE: COPIII MĂNÂNCĂ SINGURI

 1. Data/perioada de desfăşurare: aprilie 2017
 2. Locul desfăşurării: G.P.P.Rovinari
 3. Participanţi : copii,cadre didactice, parinti;
 4. Descrierea pe scurt a activității

Copiii sunt familiarizaţi cu câteva formule de politeţe cu ajutorul jocului didactic “Cuvinte fermecate”.

Vor servi apoi o gustare care ,din toamna,va face parte din programul zilnic al grădiniţei.

Activitatea nr.11

a.Titlul activităţii: DOMENIUL MUZICĂ  ŞI MIŞCARE: JOC CU TEXT ŞI CÂNTEC: “BAT DIN PALME” ; EVOLUŢIE: COPIII ÎNVAŢĂ SĂ COOPEREZE ŞI ÎŞI SINCRONIZEAZĂ MIŞCĂRILE CU TEXTUL CÂNTECULUI

 1. Data/perioada de desfăşurare: mai 2017
 2. Locul desfăşurării: G.P.P.Rovinari
 3. Participanţi : copii,cadre didactice, parinti;
 4. Descrierea pe scurt a activității

Copiii execută jocul cu text şi cântec “Bat din palme” ,sincronizând mişcările cu textul cântecului şi învaţă să coopereze.

Activitatea nr.12

a.Titlul activităţii: FESTIVITATEA DE ÎNCHEIERE. COPIII,PĂRINŢII ŞI PROFESORII SĂRBĂTORESC PRIMELE EXPERIENŢE DE ÎNVĂŢARE ÎNTR-UN CONTEXT FESTIV ŞI PRIETENOS.

 1. Data/perioada de desfăşurare: iunie 2017
 2. Locul desfăşurării: G.P.P.Rovinari
 3. Participanţi : copii,cadre didactice, parinti;
 4. Descrierea pe scurt a activității

Copiii ,împreună cu profesorii şi părinţii,sărbătoresc primele experienţe de învăţare într-un context festiv şi prietenos. Vor primi prima diplomă din viaţa lor,în urma finalizării proiectului.

D REZULTATE CALITATIVE ŞI CANTITATIVE AŞTEPTATE CA URMARE A IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI

1.Privind copiii

-cunoasterea de sine şi a elementelor universului apropiat şi îndepărtat;

-îmbunătăţirea relaţiilor de comunicare între copii.

-integrarea copiilor în grădiniță.

2.Privind cadrele didactice:

-implicarea cadrelor didactice în elaborarea unor activităţi formative originale,în vederea stimulării interesului copiilor pentru grădiniţă;

-abilitatea cadrelor didactice de a construi un ambient educaţional care să motiveze copilul să frecventeze grădiniţa.

3.Privind părinţii şi alţi factori educaţionali din comunitate

-creşterea implicării părinţilor şi a comunităţii locale în activităţile grădiniţei

 1. MODALITĂŢI DE MONITORIZARE ŞI DE EVALUARE ALE PROIECTULUI

Proiectul va fi monitorizat și evaluat continuu,contribuind la creşterea performanţei și urmărind următorii indicatori:

 1. Observarea impactului derulării proiectului asupra copiilor, privit strict din punct de vedere educaţional;
 2. Realizarea de CD-uri cu activităţile desfăşurate;
 3. Realizarea unui portofoliu care să conţină materialele folosite;
 4. Popularizarea rezultatelor obţinute;
 5. Oferirea de diplome participanţilor la activităţi.

Metode de evaluare: brainstorming-ul, dialogul, ancheta;feed-back-ul, dezbaterea, evaluarea rezultatelor copiilor, autoevaluarea, munca în echipă, evaluarea activităţilor prezentate etc.

 1. MODALITĂŢI DE ASIGURARE A CONTINUITĂŢII /SUSTENABILITĂŢII PROIECTULUI

            Copiii implicaţi vor impărtăşi experienţa lor în rândul colegilor care nu au participat la această activitate.

 1. ACTIVITĂŢI DE PROMOVARE/MEDIATIZARE ŞI DE DISEMINARE

Materiale informative realizate de organizatori:invitaţii,afişe informative,pliante.

Va fi realizată o expoziţie de fotografii din timpul desfăşurării proiectului.

Vor fi organizate mese rotunde de informare a altor cadre didactice, a părinţilor;

Dialoguri deschise,dezbateri interactive .

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here